Ledare: ”När två kommuner inte kan tala om en väg!”

Först var det bara Borgholms politiker som pratade om väg 136. Nu hörs enbart Mörbylångapolitiker. Hur vore det om de bägge kommunerna pratade med varandra när det gäller vår gemensamma väg?
Publicerad 3 november 2020
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.
”Varför pratas det inte över kommungränsen när det gäller väg 136? Alldeles uppenbart behöver Öland komma överens om hur miljonerna som avsatts för väg 136 ska användas!”, tycker Ölandsbladets chefredaktör Peter Boström.
”Varför pratas det inte över kommungränsen när det gäller väg 136? Alldeles uppenbart behöver Öland komma överens om hur miljonerna som avsatts för väg 136 ska användas!”, tycker Ölandsbladets chefredaktör Peter Boström.

Det finns mycket kring 370-miljonersprojektet mellan Ölandsbron och Borgholm som går att diskutera. Som borde ha diskuterats. Och det för länge sen!

Jag kan förstå att Regionförbundet höjer på ögonbrynen, nu när det börjar närma sig att sätta spaden i jorden, först då tycks det som att Mörbylånga kommuns politiker upptäckt vad som är på väg att hända med Algutsrum och Glömminge.

Jodå, det var lite diskussioner i våras. Men det är egentligen först i höst som vägprojektets för- och nackdelar lyfts. Mest nackdelar, om vi ska vara ärliga.

Men herregud, var fanns alla debattörer innan dess?

Ombyggnaden av väg 136 har varit en fråga för Regionförbundet och Trafikverket under flera år.

I februari 2019 jublade en enig kommunstyrelse i Borgholm över Trafikverkets satsning på 2+1-väg mellan brofästet och Borgholm.

”Större utvecklingsmöjligheter, fler bostäder med pendlingsavstånd, ökad trafiksäkerhet och en vinst för företagare”, hette det från Borgholmspolitikerna.

Någon 2+1-väg blir det nu inte. Möjligtvis genom Algutsrum, men även där är motståndet hårt från Mörbylångapolitiker.

Alldeles uppenbart finns det en avstånd mellan de bägge Ölandskommunerna som är betydligt större än bäcken i Ryd!

För medan det nu är Mörbylångapolitiker som börjat ha åsikter så har Borgholmspolitikerna tystnat helt.

Nu står vi där med två kommuner, men här är en gemensam fråga som måste diskuteras över kommungränsen. Det borde den ha gjorts för länge sen!

Exempel på punkter att lösa:

* Förbifarter genom Algutsrum, samt givetvis Glömminge. Mörbylånga kommun kan ju inte exploatera hela Saxnäs och Strandskogen för att fortsätta låta väg 136 skära av barnens skolväg i Glömminge.

* Bussterminal vid brofästet. Där finns det gemensamma flödet för den öländska trafiken. Inte i Algutsrum som är den nuvarande planen.

* Cykelväg mellan Färjestaden och Borgholm.

* Säkra avfarter.

Det är nu hög tid att våra bägge Ölandskommuner sätter sig ned tillsammans, så att vi kan få ut det bästa möjliga av de 370 miljoner kronor som faktiskt finns avsatta hos Regionförbundet för utvecklingen av väg 136.

För annars får man ha viss förståelse för att Regionförbundet skakar på huvudet, drar tillbaka sina 370 miljoner och skiter i Öland!

”Nu står vi där med två kommuner, men här är en gemensam fråga som måste diskuteras över kommungränsen. Det borde den ha gjorts för länge sen!”
Peter Boström
Peter BoströmSkicka e-post