Annons

Ledare: Mörbylånga växer mer än väntat - ”positiva utmaningar”

Befolkningen i Mörbylånga kommun växer snabbare än alla kalkyler. Det ger möjligheter, men ställer också krav.
Publicerad 12 september 2023
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.
Många av Sveriges kommuner avundas Mörbylånga, som spränger alla SCB:s befolkningsprognoser. ”Men det ställer också utmaningar på en glesbygdskommun”, skriver Ölandsbladets chefredaktör.
Många av Sveriges kommuner avundas Mörbylånga, som spränger alla SCB:s befolkningsprognoser. ”Men det ställer också utmaningar på en glesbygdskommun”, skriver Ölandsbladets chefredaktör.Foto: Peter Boström

Generellt brukar man säga att en minskad folkmängd ger högre kostnader för en kommun. En ökad befolkning leder till högre investeringsnivå.

När Sveriges alla kommuner fick frågan om hur de såg på befolkningsstatistiken så uppgav samtliga 290 att de hade befolkningsmål och 103 kommuner beskrev ökad folkmängd som mål.

Annons

Verkligheten blir dock oftast en annan. 2021 redovisade SCB den förväntade befolkningsutvecklingen i Sveriges län och kommuner 2021–2040.

För Kalmar län är utvecklingen vikande. Samtliga kommuner - förutom Kalmar och Mörbylånga - spås tappa medborgare till 2040. Enligt SCB så tros till exempel Borgholms kommun vara farligt nära att falla under 10 000.

Mörbylånga kommun däremot både förväntas gå mot länstrenden och har redan 17 år tidigare än förväntat av SCB passerat 16 000 invånare.

Jag var själv på plats när Mörbylånga kommun i februari 2018 lyfte fram Ronja i Långrälla som Mörbylångas invånare nummer 15 000. Då ansågs 16 000 möjligtvis kunna passeras 2025, vilket ansågs offensivt.

I dag vet vi att 16 000 redan är passerat och att det inte finns några tecken på avmättning i utvecklingen. I alla fall inte så länge Färjestaden med råge kan väga upp utflyttningen från sockarna söder om Mörbylånga kyrkby.

”För Mörbylångas del är utmaningen att Färjestaden växer till en stad, men att också samtidigt skapa livsrum i övriga socknar.”
Peter Boström

Invånarna i Mörbylånga, och för den delen Kalmar, är förhållandevis ung. Utvecklingen för länet i stort visar en rejäl komplikation 2040 då vi i Kalmar län bara spås ha 45 procent i så kallad arbetsålder 25-64 år, jämfört med riket i övrigt på 49 procent.

För Mörbylångas del är utmaningen att Färjestaden växer till en stad, men att också samtidigt skapa livsrum i övriga socknar.

Det finns en ”att-göra-lista”. Borgholms kommun har exempelvis kommit mycket längre med livsnerven väg 136. Det handlar inte bara om passeringarna genom Algutsrum och Glömminge, utan också att säkra upp Almérskrysset, Skogsby, Vickleby, Bredinge och möjliggöra en bra pendlingsväg till/från södra Öland. I det sammanhanget är också en bussknut vid brofästet nödvändigt.

Utvecklingen när det gäller knark och busliv i Färjestaden måste redan nu tas på stort allvar. Vikten av polisnärvaro och meningsfulla aktiviteter för unga kan inte nog betonas.

Hållbara lösningar måste tas kring skolorna i Glömminge och Gårdby, vilka redan idag är nära bristningsgränsen. Den efterlängtade utbyggnaden av vatten och avlopp kommer exempelvis skapa möjligheter för byarna på östra Öland att växa ytterligare.

Annons

Summeringen är ändå att Mörbylånga kommun står in för positiva utmaningar.

Peter BoströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons