Ledare: Läsningen är av stor vikt för demokratin

Ledare Artikeln publicerades

Höstlovet har blivit läslovet. Det är bara att hoppas att läsningen håller i sig, även efter att skolan börjar igen.

Det finns mängder av skäl för att läsa – inga för att inte göra det.

Men här är några skäl som brukar plockas fram i debatten kring barn och läsande:

• Språkutvecklingen gynnas, ordförrådet och grammatiken byggs upp snabbare.

• Barnen utvecklar sin fantasi, sin empati, de får nya perspektiv.

• Barnen blir bättre förberedda för livet.

• Barnen lär sig berätta.

Samtidigt, om det handlar om föräldrar eller släktingar som läser högt, så får läsningen ytterligare dimensioner. Den är rolig, mysig och gör att barnen kommer närmare de vuxna.

En undersökning som boktjänsten Nextory genomfört visar att endast tre av tio föräldrar högläser böcker för sina barn dagligen och de flesta läser mindre än tio minuter vid ett vanligt lästillfälle. Det är siffror som borde vara betydligt bättre.

De unga idag lever med sina plattor och mobiler. De digitala verktygen lär inte minska i betydelse.

Men det digitala fokuset behöver inte utesluta andra aktiviteter. Det handlar om att fundera kring tiden vid skärmen och tiden för annat, exempelvis idrott och läsande.

När det gäller just läsande är det viktigt att den vuxna generationen pushar på.

Men behöver inte börja med Strindberg och Dostojevskij – men för en del kan kanske vägen leda till litteraturhistoriens största namn.

Låt det fotbollsintresserade barnet läsa om Zlatan och Messi.

Låt den som vill läsa serietidningar. För den som får läsandet som en naturlig del av livet så väntar kanske annan läsning senare.

Att förstå ords betydelse och kunna ta till sig en text är viktigt för att kunna vara en del av det demokratiska samhället. Att starta med läsning i tidig ålder ger nycklar som gör att man bättre kan förstå världen omkring sig.

Som Odd Zschniedrich skrev i boken ”Vad är bildning” apopå att läsa:

”Läsande ger ord och språk, som i sin tur ger kunskap och förståelse, som i sin tur ger självkänsla och bildning, vilket i sin tur ger inflytande och möjlighet till påverkan”.

Alla behöver som sagt inte läsa Strindberg eller Dostojevskij. Men det borde ligga i allas vårt ansvar att hjälpas åt att bygga ett samhälle där alla barn får de bästa förutsättningar att läsa och skriva.

Läslovet är en del av det. Men låt inte fokus på läsandet stanna bara vid denna vecka på året. Tänk på att barnen behöver röra på sig fysiskt. Men de behöver hjärngymnastik också.

Som Falstaff, fakir skaldade: Flitigt läsa gör dig klok, därför läs varenda bok.