Ledare: Isolering i hemmet kan leda till ökat våld mot kvinnor

Ur smittskyddsperspektiv är social distansering och rentav isolering en god sak. Men det kan finnas en baksida – våldet i hemmet tenderar att öka när frustrationen tar överhanden.
Publicerad 4 april 2020
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.

Under dessa corona-tider ser vi många positiva exempel på medmänsklighet, hur människor ställer upp för varandra.

Men det finns de som lider mer än andra också.

Inte minst kvinnor som lever med våldsamma män riskerar att drabbas hårt. Expressen skrev nyligen om rapporter från Kina där man noterat en tredubbling av våld i nära relation i samband med corona-krisen.

Många våldsamma män ser ofta till att isolera sin partner i hemmet, med minimala sociala kontakter. Det handlar om ren kontroll, för att skada både fysiskt och psykiskt.

Att arbeta hemifrån kan vara bra för många – men för den som har arbetsplatsen som en fristad från våldet hemma kan det vara förödande om man tvingas hålla sig från jobbet.

Nu tillkommer dessutom den rädsla och oro som smittan kan medföra. Därtill oro för hur krisen kommer att drabba familjens ekonomi.

Våld mot kvinnor har en tendens att öka i samband med semestrar och långhelger.

Inte sällan är det för stort intag av alkohol som gör att gamla oförrätter kommer i dagen. En misslyckad semesterresa kan leda till handgripligheter.

Det är en stor sorg att hemmet, som ska vara en trygg plats, förvandlas till en brottsplats. Men tyvärr är det alltför ofta fallet. Idag skriver Ölandsbladet om ett fall med en man som döms till åtta års fängelse för att vid upprepade tillfällen ha drogat sin tidigare partner med sömnmedel och sedan våldtagit henne, samtidigt som han filmat.

Våldet finns även här, på Öland.

Regeringen har föreslagit ökade resurser under 2020 till civilsamhällesorganisationer som arbetar med barn och unga i utsatta situationer samt med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer. Det är bra och behövs extra mycket i dessa tider.

Vi har en tuff period framför oss. Månader snarare än veckor får vi räkna med att corona-krisen styr vår vardag. säger statsminister Stefan Löfvén.

Därför bör vi vara lite extra givmilda, extra snälla, extra toleranta, inte minst mot våra närmaste. Det kan bli svåra prövningar – men vi måste lösa det tillsammans. Utan våld.

Kenth JönssonSkicka e-post