Ledare: Hela Sverige ska leva? I helsike heller!

Det är en mycket bra idé att se över stöttningen för våra öländska ungdomar som tvingas läsa gymnasium på fastlandet.
Publicerad 7 december 2021
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.
Elevhem närmare hemmet och höjning av inackorderingstillägget är bara två rimliga förbättringsåtgärder. ”Om vi verkligen vill att hela Sverige ska leva”, tycker Ölandsbladets ledarredaktion.
Elevhem närmare hemmet och höjning av inackorderingstillägget är bara två rimliga förbättringsåtgärder. ”Om vi verkligen vill att hela Sverige ska leva”, tycker Ölandsbladets ledarredaktion.Foto: Emilia Stålhammar

Egentligen är det märkligt att frågan inte väckts tidigare. Alla ungdomar idag måste läsa vidare på gymnasiet, även om det inte är lagstadgat ännu. Och kan vi vara överens om att möjligheterna till gymnasieutbildning är begränsad på Öland?

Vi ser också vad en insändare kan leda till. Hela helgen har den där insändaren från Sofie Gustavsson Fohlin i Byrum snurrat runt i alla möjliga sociala medier. Har också sett lokala politiker kommentera den.

Insändaren handlar om hur öländska ungdomar tvingas flytta till Kalmar för eget boende under gymnasieåren. Stödet är ett inackorderingstillägg på någonstans mellan 1800 och 2000 kronor, vilket förstås inte på långa vägar täcker de utgifter som ett eget boende kräver, inte ens det allra enklaste boende.

Det handlar om ungdomar från våra öländska ytterområden i norr och söder, där familjen under gymnasieåren tvingas till stora uppoffringar. Då ska ändå sägas att ekonomin bara är en sida av myntet, det andra handlar ju också om hur tufft det kan vara att flytta hemifrån som 15-16-åring. Alla är inte mogna det ansvar det medför.

Men ungdomarna måste flytta ändå, för gymnasiet är en förutsättning för i princip alla jobb eller yrkesutbildningar. Sedan kommer de aldrig tillbaka till ön igen, krasst sagt.

”I väntan på elevboenden vore en tokhöjning av inackorderingstillägget på sin plats.”

Vi har landets äldsta befolkning på norra och södra Öland. Sedan undras det varför det är så? Jo, vi kastar ju nästan bokstavligt talat ut våra ungdomar. Det är här som vi sabbar vår generationsväxling.

Tänk om vi i stället skulle kunna skapa möjligheter för våra ungdomar att bli kvar inom våra kommungränser? Sofie Gustavsson Fohlin är inne på det i sin insändare. Ett elevhem i Borgholm för nordöländska gymnasieungdomar? Från Borgholm går det bussar hela tiden till Kalmar. Samtidigt blir inte avståndet till övriga familjen på norra Öland längre än att föräldrar kan nå och assistera sina ungdomar några gånger i veckan.

På samma sätt skulle det på södra Öland kunna öppnas möjligheter i Mörbylånga eller Färjestaden med elevboende.

Det skulle vara intressant om frågan politiskt ställdes på sin spets. Alla ungdomar måste gå gymnasiet idag, men det är de som bor nära gymnasieskolorna och/eller har ekonomiska muskler som klarar av det.

I väntan på elevboenden vore en tokhöjning av inackorderingstillägget på sin plats.

Det vill säga om vi verkligen vill att hela Sverige ska leva!

Peter BoströmSkicka e-post