Ledare: Demokratin bör vara ett grundmurat faktum

Demokratin är inte självklar. En undersökning i veckan visar att långt över hälften av svenskarna kan tänka sig att begränsa demokratin, åtminstone vad gäller deras hjärtefrågor.
Foto: Michael Ståhl