Ledare: ”Brotten flyttade in i våra hem!”

Under pandemin har brotten fått en annan karaktär. Vi har färre anmälningar av misshandel men statistiken för sexualbrotten är dyster läsning.
Publicerad 26 januari 2021
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.
Färre fall av misshandel, men däremot en ökning av sexualbrotten. ”Vi ser redan på statistiken hur pandemin har förändrat oss”, säger Ölandsbladets Peter Boström.
Färre fall av misshandel, men däremot en ökning av sexualbrotten. ”Vi ser redan på statistiken hur pandemin har förändrat oss”, säger Ölandsbladets Peter Boström.Foto: Tomas Nyberg

Vi kommer den närmaste tiden presenteras flera statistiska underlag som visar hur vårt beteende under pandemiåret 2020 förändrades.

Brottsförebyggande rådet är en myndighet som sitter på en enorm statistikbank. Här kan statistiker och reportrar verkligen gräva ned sig för att försöka se trender.

På Öland minskade antalet anmälning av misshandel rejält under 2020 jämfört med 2019. Vi hade under 2020 ”bara” 111 fall av misshandel anmälda, mot 147 under 2019.

En snabb analys är att inställda konserter och krogbesök starkt bidragit till den stora minskningen.

Däremot har sexualbrotten ökat. Om vi för att få mer statistisk säkerhet också räknar in Kalmar kommun i antalet anmälda sexualbrott så har antalet anmälningar ökat från 193 till 206.

”Analysen är att vi har fler sexualbrott som begåtts inom hemmets väggar!”
Peter Boström

Ingen dramatisk ökning, men ändå tydlig. Analysen är att vi har fler sexualbrott som begåtts inom hemmets väggar.

Vi kommer säkert att få en hel del annorlunda statistik för 2020. När det gäller trafikbrott så finns det ännu ingen sammanställning, men vi journalister som följer polisens arbete konstaterar att vi sett en tydlig ökning av antalet trafikförseelser. Det bekräftas också av de poliser som vi talat med.

Anledningen är inte att vi trafikanter på ett år plötsligt blivit betydligt mer laglösa på vägarna. Det handlar om att polisen haft helt andra resurser att sätta in vid så kallade trafikmål. Detta som en följd av inställda evenemang, publiklösa fotbollsmatcher och krogstängningar.

Det här är statistik som kan ge snabba svar. Andra siffror lär vi få vänta på, men kan vara nog så intressanta.

Inom beteendevetenskapen brukar man tala om den magiska första månaden. En månad brukar till exempel vara det som dietister och personliga tränare beskriver för sina klienter som den tid det tar för kroppen att acceptera ett nytt beteende. Efter dryga månaden är livet med träning och utan socker det naturliga för de allra flesta som vill nå ett hälsosammare liv.

Hur har pandemin påverkat oss i det långa loppet, att vi inte kunnat besöka sporthallar, badhus eller gym på många månader? Kommer det på sikt visa fler sjukdomar i statistiken?

Hur har våra barn kunnat ta till sig av distansutbildningen i skolan? Resor i jobbet, kommer vi flyga till Stockholm för det där mötet eller har 2020 satt trenden för gott med videomöten? Upptäckte stadsborna att det gick att bo och jobba på landet?

Vi kommer att ha mycket att lära av 2020!

Peter BoströmSkicka e-post