Ledare: Blåljuspersonal förtjänar vår respekt

Ledare Artikeln publicerades

Det finns vissa fundamentala saker i samhället som vi måste rätta oss efter, oavsett politisk tillhörighet. Annars riskerar hela bygget att rämna. En sådan är respekten för polis, ambulans och räddningstjänst i samband med olyckor.

Polisen uttryckte stor ilska efter en insats på Ölandsbron i veckan.

På en Facebook-sida skrev en av de tjänstgörande poliserna bland annat följande, med udden riktad mot de trafikanter som inte skötte sig i samband med insatsen:

• Du som inte förstod att man saktar ned när räddningsfordon med blåljus står uppställda.

• Du som var nära att köra på reflexklädd räddningspersonal på plats.

• Ni som på ett antal olika sätt uppgav att ni borde släppas fram för ni "skall bara".

På en tidning hör det till att bevaka olyckor. Men vi försöker efter bästa förmåga att störa så lite som möjligt, parkera på behörigt avstånd och inte gå nära för att ta våra bilder. Oftast sker vår bevakning och räddningspersonalens arbete i gott samförstånd, med respekt för våra respektive yrkesuppgifter.

Respekt är ett nyckelord i detta sammanhang. Blåljuspersonal stänger inte av en väg eller en vägbana för sitt höga nöjes skull. De gör det för att kunna arbeta snabbt och effektivt och därmed också faktiskt kunna öppna vägen för övriga trafikanter så tidigt det bara går.

Då borde det vara självklart för den hamnar i kö att inte utsätta personalen för fara: att sänka farten, hålla avstånd både till medtrafikanter och personalen som jobbar och att, om så är fallet, snällt stanna bilen och vänta tills vägen är fri igen.

Vi har många måsten som vi ska hinna med, men den dag vi själva eller någon närstående är inblandad i en olycka, är vi nog tacksamma om blåljuspersonalen får arbeta ostört och ägna sig åt det de ska.

Respekten mot blåljuspersonal uppmärksammas också med en lag som träder i kraft vid årsskiftet. Då införs ett särskilt sabotagebrott för angrepp mot blåljuspersonal – som vid grova brott som att detonera sprängladdningar vid en polisstation ska kunna ge livstids fängelse. Brotten kan handla om bland annat hot, stenkastning och stöld.

Vi kan som sagt ha olika politiska tillhörigheter. Men i ett demokratiskt, rättssäkert och modernt land borde det vara självklart att just polis, ambulans och räddningstjänst får den respekt de förtjänar och ges möjlighet att utföra de arbetsuppgifter de ska.

Den som aktivt förhindrar räddningstjänsten från att släcka en brand eller ambulanspersonal från att hjälpa en nödställd förtjänar inte vår respekt. De förtjänar bara ett kännbart straff.