Ledare: ”Att bygga ihop bostadsområde med reningsverk luktar problem lång väg”

Gärna bostäder och handel vid brofästet, men först måste frågan om nytt reningsverk och busstation redas ut.
Publicerad 4 maj 2023
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.
Exploateringen kring brofästet spretar. ”Visst, gärna bostäder och mer handel, men först måste reningsverk och busstation lösas”, ryter Ölandsbladets ledare.
Exploateringen kring brofästet spretar. ”Visst, gärna bostäder och mer handel, men först måste reningsverk och busstation lösas”, ryter Ölandsbladets ledare.Foto: Peter Boström

Drömma är bra. Det skapar visioner.

Men två ting måste lösas innan nya bostäder och nya affärsrörelser kan presenteras vid Ölands viktigaste knut och det är de eviga frågorna om reningsverket och busstationen.

Blir nämligen orolig när dessa två ting knappt ens nämns när det talas om exploateringen vid brofästet på Ölandssidan.

Idag ligger reningsverket knappa hundra meter söder om Ölandsbrons påfartssträcka. Vi som kör där ofta vet att det kan lukta. Och det är inget med det, reningsverk är en verksamhet som ger ifrån sig dofter långt ifrån rosenblad.

Finns det plats för både reningsverk och nytt bostads- och handelsområde i den här skogsdungen vid bron?
Finns det plats för både reningsverk och nytt bostads- och handelsområde i den här skogsdungen vid bron?Foto: Peter Boström

På de skisser vi presenterats från brofästet är reningsverket fortfarande kvar på sin plats - med ett nytt bostadsområde runt ena hörnet, samt ett nytt affärsområde runt andra knuten.

Hur länge dröjer det innan vi har ett stinkande problem? Tre, två, ett...

Ett nytt reningsverk är ingen lätt match att fixa. 2022 klubbade Kalmar kommun igenom ett nytt reningsverk till en budgeterad kostnad för 1,7 m-i-l-j-a-r-d-e-r kronor.

Vi pratar alltså om enorma summor och till detta ska lägga åren av överklaganden innan platsen för ett eventuellt nytt reningsverk står redo för byggstart.

I Mörbylånga kommuns planprogram från 2015 finns förvisso redan prickad mark för ett eventuell nytt reningsverk strax norr om Ölands Djurpark. Men det har hunnit byggas en hel del i Saxnäsområdet sedan dess och lita på att villaägarna där kommer ha synpunkter på placering av reningsverk.

För att inte tala om vad Barbro Hägg och Ölands Djurpark tycker om ett nytt reningsverk på granntomten, särskilt med de hotellplaner som i vart fall tidigare funnits nordväst om nuvarande djurparksområdet.

Mest akut är ändå frågan om en bussknut vid brofästet, vilket till och med lär bli än mer akut då KLT framöver tvingas dra in fler bussturer på Öland. Det är då absolut nödvändigt med en pendlingsstation vid Ölandsbron. Idag finns bara ”en eventuell busshållplats” med som en bisats i planerna vid brofästet.

Det handlar alltså för tjänstemän och politiker om att börja i rätt ände för att skapa ett bra område på mark som både är Ölands attraktivaste, men också viktigaste.

Peter BoströmSkicka e-post