Ledare: ”Kulturgärning som håller historien levande”

Ledare Artikeln publicerades

För den som är intresserad av norra Öland är Öländsk Bygd en aldrig sinande källa till kunskap.

Förra helgen var det dags att presentera årets upplaga, som är den 70:e i ordningen. Öländsk Bygd har alltså getts ut varje år sedan 1950 i obruten följd – det är en bedrift!

Det är Åkerbo hembygdskrets som har svarat för denna kulturgärning som i smått och stort speglat livet på nordligaste Öland: historia, personporträtt, natur, fotografier, minnesbilder, dikter – det är mycket som ryms inom dessa pärmar.

Många är de som lämnat bidrag till Öländsk Bygd genom åren och det bidrar också till spännvidden i materialet: från akademiska texter till högst personliga hågkomster om livet förr.

I förordet till den allra första utgåvan 1950, kan man läsa: ”Vår strävan är att årsboken skall bli et bygdearkiv”.

Så har det verkligen blivit. Vi sentida läsare kan vara glada över initiativet från veterinären Elias Östman att starta bokserien.

Material och vilja verkar inte saknas heller. Nuvarande redaktör Anita Tingskull skriver i årets upplaga: ”Nu kör vi minst sjuttio år till ”.

Till Ölandsbladets jultidning som gavs ut i veckan gjorde jag en sammanställning av en del av den litteratur som getts ut detta år med Öland som gemensam nämnare och det är fantastiskt hur Öland ständigt kan locka till nya upptäckter.

När jultidningen låg tryckt och klar kom ytterligare en bok om Öland, ”Ölands testfält”, av journalisten Oddbjörn Andersson. Han har lagt ner en stor forskargärning och berättar en fantastisk historia som knyter samman Stora Alvaret med utforskningen av månen.

I förra veckan kom Anders Johansson in med sin nya bok, ”Det öländska världsarvet” och i morgon söndag presenteras Gärdslösa kulturgrupps senaste alster, boken om Störlinge, för sina läsare.

Tänk, det finns alltid en ny historia att berätta. Öland är fantastiskt, på alla möjliga sätt.