En viktig bi-syssla för öländska lantbrukare!

Det spelar ju ingen roll hur flitigt ett bi är, om det inte har några kompisar!
Publicerad 22 augusti 2019
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.

Där har Öland, Sverige, Europa och världen ett problem att lösa.

Våra bin är inblandade i 80 procent av den mat som vi får från våra butiker. Ändå förbigås rapporterna om att vi får färre och färre bin med märklig tystnad.

Bin har svårt att tala för sig själva, de är heller inga djur som blir sockersöta på bild och då blir märkligt och tråkigt nog stödarbetet för djurarten inte lika ”viktig”. Kampanjer med rädda koalor, vargar och lodjur har lättare att få fäste.

Ändå. Tar det igen. 80 procent av alla den mat som du och jag stoppar i oss går genom våra bin. I alla fall än så länge.

Den som lägger örat mot jorden, eller i det här fallet lyssnar till öländska biodlare, bör känna oro. Vi får färre och färre bin. Sjukdomar som amerikansk yngelröta och asiatisk varroa sprider sig bland våra bin. Ängsmarker, ihåliga stammar och annan natur som bin trivs i håller på att försvinna.

Det går inte längre att blunda för larmrapporterna. En nyligen publicerad undersökning från Tyskland visar att 75 procent av vilda bin har försvunnit sedan 1989. Och vad händer sedan, när gränsen är passerad?

Vi pratar mycket om vårt grundvatten. Räddningen på Öland sägs finnas i våra nya avsaltningsverk och de är viktiga, men inte svaret på alla våra problem. Utan regn så får vi färre blommor i naturen och utan blommor så blir det färre bin.

Så hur gör vi för att rädda bin?

Regeringen har via jordbruksverket under tre år haft en så kallat Biodlarprogram som syftat till att stärka bekämpningen av farsoter bland bin och att allmänt ge stöd åt biodlare. Väl så, och möjligheter finns redan att söka stöd för 2020, även om det går utanför programtiden.

Men mer borde göras.

Lantbrukare får bidrag för att hålla våra landskap öppna med hjälp av betande djur. Hur vore det med bra ersättning för att låta en vall ligga i träda en säsong? Att en slåtterlapp blir lämnad fri, enbart för att våra bin ska kunna äta sig mätta.

Det vore intressant att se effekterna på en begränsad geografisk yta som Öland ändå är. Och att involvera lantbruket skulle förstås betyda så mycket mer än att Trafikverket sparar lite vägren eller att kommunerna låter bli att klippa en del av villaområdets grönyta!

Det kunde bli en mycket intressant bi-syssla för lantbrukare - att livrädda öländska bin!

Peter BoströmSkicka e-post