Du vinner inga väljare med broavgifter

Miljöpartiet vill införa vägtull på Ölandsbron. Det lär ju knappast leda till fler röster i valet, men är inte ett av partiets mest galna förslag.
Publicerad 1 augusti 2018
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.

För visst kan man diskutera brotullar vid Ölandsbron. Det är sådant som vi ölänningar pratat om i evinnerliga tider, men då oftast i lättsam ton.

Hur genomförbart är då en vägavgift för trafik över Ölandsbron?

Idag? Inte en chans!

De som hänvisar och gör jämförelser till vägtullar i Stockholm och Göteborg tänker snett. I storstäderna handlar det om att begränsa biltrafiken, få folk att undvika städerna.

Det är knappast så vi vill ha det på Öland, att få bilisterna att vända vid brofästet i Kalmar.

Visst, det finns former av tullar till exempelvis Rügen och Sardinien, men när det gäller Öland så är trafiken annorlunda. Vi har en massturism som vi inte önskar vara utan och vi har pendlingar över bron som skulle besväras grovt av brotullar - de som varje dag jobbar på någon sida bron, fotboll- och innebandyspelare som kör till sina träningar, företagare som gör jobb på båda sidor bron och så vidare...

Vilka ska betala broavgifterna? Gäller det alla? Tror knappast att kommunalråden Corkovic eller Yngvesson skulle önska att deras kommuninvånare läggs på 400 kronor i månaden för en broavgift, det ökar liksom inte inflyttningen.

Eller ska personer skrivna på Öland befrias från avgifterna? Fritidshusägarna? Barn till ölänningar?

Öresundsbron är något annat. En ny bro, och för den delen tunnel eller väg, är skillnad. Då finns det redan från början en acceptans för avgiften, någonting man kan räkna med. Det är inte något man med lätthet påför en 46 år gammal bro.

Till sist. Ett mycket viktigt påpekande, för alla ivrare av broavgifter och miljöpartister i synnerhet. Det är inte bara att stå med håven vid brofästet, ta in pengarna och använda dem till att bygga vägar, skolor, miljöprojekt och vårdhem på Öland.

Ölandsbron ägs av Trafikverket och det torde således vara till detta verk som broavgifterna går. Det är sedan Trafikverket som väljer att fördela vart pengarna ska gå. Något borde väl spilla över till Öland vid en eventuell broavgift, men pengen går inte per automatik rätt in i de öländska kommunkassorna som en del tycks tro.

En broavgift är inget som något parti vinner öländska val på 2018.

Peter BoströmSkicka e-post