Demokratin sätts ständigt på nya prov

Så har ännu en nationaldag passerat. En dag som kanske inte når upp till norrmännens firande av 17 maj, men som likväl börjat arta sig till en dag då vi samlas för att hedra de gemensamma värden som vi delar och håller högt.
Publicerad 9 juni 2018
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.

I Mörbylånga skulle köpngen blomstra och le. Men firandet tog sig en något annorlunda vändning då ett tiotal sympatisörer till Nordiska Motståndsrörelsen ställde sig med en flagga och delade ut material kring sin verksamhet.

Vad är då Nordiska Motståndsrörelsen? Jo, Wikipedia kategoriserar organisationen så här:

”Nordiska motståndsrörelsen är en nordisk våldsbejakande, högerextrem, antisemitisk, förintelseförnekande, militant och nynazistisk organisation vilket genom revolution vill skapa en nordisk nationalsocialistisk republik bestående av de nordiska länderna Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och eventuellt även de baltiska länderna”.

Denna organisation valde alltså Nationaldagen och Mörbylånga som en lämplig plats att sprida sitt budskap.

Just tack vare att Sverige är en demokrati, just tack vare att Sverige är ett land där olika åsikter får komma till tals, kunde de också göra det.

Polis på plats konstaterade också att demonstrationsfriheten är stor och så länge inte Nordiska Motståndsrörelsen inte störde ordningen fick de vara kvar.

Under förmiddagen i Mörbylånga talades det om att ställa in en del arrangemang på grund av att Nordiska Motståndsrörelsen fanns på plats. Men man valde att köra programmet, bland med dragkamp mellan politiker, i alla fall.

Det känns som rätt beslut. Att ställa in planerade arrangemang vore att ge Nordiska Motståndsrörelsen allt för mycket plats.

Att sedan fullmäktiges ordförande Kjell Magnusson i sitt tal pratade om sammanhållning och gemenskap var klockrent.

Till publikens jubel framhöll han allas lika värde och lika rätt.

Den rätten innebär också att man har rätt att framföra åsikter som inte alla delar, åsikter som en del till och med finner direkt motbjudande.

Men vare sig det handlar personer som sympatiserar med Hitler eller Stalin så innebär demokrati att deras åsikter ska kunna framföras. Vad vi än tycker om budskapet.

Demokratin sätts ständigt på nya prov. Nationaldagen i Mörbylånga klarade testet och Mörbylånga kan fortsätta blomstra och le.

Kenth JönssonSkicka e-post