Besöksnäringen, bra så in i Norden

Medan vi fått lära oss leva med industrinedläggningar på Öland – som exempelvis sockerbruket i Mörbylånga, mejeriet i Borgholm, Procordia i Färjestaden och nu senast Cementa i Degerhamn – har besöksnäringen stadigt utvecklats.
Publicerad 9 februari 2019
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.

Turismen fortsätter att växa i Sverige.

En ny rapport från Tillväxtverket visar på goda siffror ur ett nationellt perspektiv.

Totalt blev det 65 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar 2018, en ökning med tre procent jämfört med året innan.

Utländska gästnätter på svenska hotell, vandrarhem, campingar och stugor ökade sammantaget med sju procent under 2018. Huvuddelen av alla gästnätter stod dock svenska besökare för, nästan 48 miljoner eller motsvarande 73 procent av de totala antalet gästnätter.

En tydlig trend är att allt fler av de utländska gästerna kommer från våra nordiska grannländer, främst Norge och Danmark.

Norge är den största utlandsmarknaden för turismen i Sverige. Gästnätterna från Norge ökade med sex procent och uppgick till totalt 3,5 miljoner. Gästnätter från Danmark ökade med hela 17 procent jämfört med 2017.

Flertalet av de norska besökarna hamnar i västra Götaland. Men i en värld där allt fler tar hänsyn till miljö när de reser och kanske ratar en flygresa långt bort för en upplevelse på närmare håll, finns det alla chanser även för Sveriges östra del att locka fler nordiska gäster.

Öland är ju på många sätt motorn i turistbranschen i Kalmar län, med ett starkt varumärke och stora möjligheter att erbjuda boende åt många gäster.

Allt fler entreprenörer inom den öländska besöksnäringen satsar också allt mer på att inte bara erbjuda aktiviteter under tre sommarmånader.

Allt fler gäster upptäcker också charmen med Öland bortom juli månads massturism.

Reseanledningarna är många. Det kan handla om att äta gott, att skåda fåglar, att fiska eller att botanisera i botanikens värld. Eller kanske att bara vara, på den ö som är ”helt annorledes än de andre Sveriges provinser”. Det upptäckte Carl von Linné redan 1741.

Besöksnäringens betydelse för Öland kan inte nog betonas. Därför är det så skönt att det finns så många duktiga entreprenörer på ön som kan konsten att få hit gäster och inte minst att ge upplevelser som gör att gästernas trivs och gärna kommer tillbaka.

Kenth JönssonSkicka e-post