Kultur

Vårsalongen på Himmelsberga visar upp nya namn

Årets vårsalong i Konsthallen på Himmelsberga är som tidigare år ett samarbete mellan Ölands Museum och Skördefesten/Öland spirar. Sammanlagt 150 sökande, varav tjugo ungdomar, hade lystrat till uppropet att anmäla sig till ”Den spirande salongen – för nya konstnärliga plantor och skolade proffs”, som arrangörerna formulerat det.
Foto: Anders Marell