Kultur
Lars-Åke Janzon är fil doktor i zoologi. Han har arbetat 40 år på Naturhistoriska Riksuséet, varit jourhavande biolog i 10 år och medverkat i en lång rad vetenskapliga och populärvetenskapliga skrifter. Matsåke Bergström är konstnär, illustratör och författare.