Kultur

Ny utgåva av Friberg-bok

Margit Friberg-sällskapet ger nu ut en faksimilutgåva av ”Nu seglar Adonia”.
Öland • Publicerad 15 april 2020
Foto: Kiki Lundh