Kultur

Ny bok: En skruvad romantiskt erotisk komedi med extra allt

Eva Dozzis presenterar för läsaren en samling män och kvinnor en romantisk komedi med rött för kärlek och svart för bitande ironi. Hon uppmanar oss att noga lyssna på vad de har att säga om vårt samhälle, våra fördomar, hur vi tänker och tycker om varandra, hur vi beter oss när kärleken är äkta och intensivt närvarande.