Kultur

Ny bok: En droppe i havet

Om författaren Philippa Gregory kan mycket sägas. Hon presenteras och berättar själv om sina engagemang på sista sidorna i denna historiska roman, fylld av både dåtid och nutid. Tidvatten är en metafor för händelser som upprepas om och om igen, in i vår tid.