Kultur

Ny bok: Dystert om livet efter pandemierna

I en tid, inte så långt borta från idag, är Sverige förvandlat. I norra Sverige har bildats ett nytt rike, Nordmark, i spåren av pandemier och klimatkatastrofer.