Kultur

Ny bok: Det eviga kriget

Författaren Jacob Lindfors yrke, att analysera världshändelserna och göra dem begripliga, ger honom inspiration att skriva spänningsromaner.