Kultur

Många svenskar stred mot Hitler

Lars Gyllenhaal är militärhistoriker. Han har tidigare utgivit bland annat Elitförband i Norden och Jan och Nordens frihet. Han är ledamot av Svenska militärhistoriska kommissionen.