Kultur

Källan på botten av tidens brunn

Anders Kaliff är professor i arkeologi vid Uppsala Universitet. Innan han riktade in sig på arkeologi var han naturvetare med kemi i grunden. Därför är det naturligt att denna bok är brett tvärvetenskaplig.