Kultur

Jürgen Ewel ger glimtar ur livet, främst konstlivet

Denna helg är det boksläpp på en bok som kommer att intressera många på Öland och kanske inte bara där. Det är konstnären med mera Jürgen Ewel som publicerar sin memoarbok ”Glimtar från konstlivet”. Konstlivet och där i första hand Åkerbokonstnärerna är den tråd som håller skildringen samman, men det blir avstickare ut i livet åt både det ena och andra intressanta hållet.