Kultur

En liten bok om gränser

En liten bok om ett stort filosofiskt allmänmänskligt ämne, om integration, att se människan bakom den kulturella, sociala, etniska och politiska masken.