Kultur

En korruption utan motstycke

Lacy Stoltz är utredare på justitienämnden i Florida. Hon är jurist, inte polis. Justitienämndens uppgifter är att utreda oegentligheter inom rättsväsendet.