Kultur

Döden på slagfältet i svensk historia 1563–1814

Lars Ericson Wolke är professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan. Han har vid sidan av vetenskapliga publikationer utgivit ett antal populärvetenskapliga, militärhistoriska skrifter.