Kultur

Britta Edman blickar tillbaka och arbetar framåt

Kvalitet, kvalitet, kvalitet – det är vad som kännetecknar de konstutställningar som nu är aktuella i Mörbylånga. Ibland frestas man att utmana vårt samhälles traditionstyngda vana att ägna sig åt åldersdiskriminering genom att utbrista i ”Gammal är ändå äldst!”. Trots eventuell personlig jävsituation vill jag ändå säga detta om Brita Edman och hennes utställning i Mörbylånga konsthall.
Foto: Anders Marell