Nyheter

Sven-Bertil Svensson hyllar Mörbylånga på Svalan

Sven-Bertil Svensson, Mörbylånga, är en konstnär som har god kontakt med sin publik. Säkert beror det till inte ringa del på att han, som han själv säger, aldrig kan upphöra att pröva sig fram i sin konst, aldrig sluta experimentera för att komma ett steg längre i den konstnärliga parafraseringen av världen. Naturligtvis spelar också skickligheten en roll. Sven-Bertil själv och ordet konst har det gemensamt att de båda kan härledas tillbaka till verbet kunna.
Borgholm • Publicerad 6 april 2016