Nyheter

Anna Rydstedtårsmöte med boksläpp

Det var gott om intresserade som samlats i Ventlinge kyrka för att närvara vid presentationen av den nya boken om Anna Rydstedt, som utgivits av Ellerströms förlag och redigerats av Ingegerd Blomstrand och som presenteras i en artikel härintill.
VENTLINGE • Publicerad 6 juli 2016