Varför bistånd till terrorister?

Regeringen valde, helt utan förankring, erkänna en palestinsk stat efter valutgången 2014.