Tillsammans för en trygg, nära och köfri vård på Öland och i Kalmar län

Sjukvården är den viktigaste välfärdsfrågan för oss socialdemokrater. Alla ska känna sig trygga med att sjukvården finns den dag man behöver den. Sjukvården i Kalmar län tillhör en av landets främsta. Landstinget i Kalmar län har exempelvis Sveriges nöjdaste patienter. Samtidigt finns det brister och utmaningar.
Publicerad 1 september 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vi vill ta fortsatt ansvar och utveckla sjukvården och göra den ännu bättre. Det här är några av våra förslag inför de kommande åren.

•Alla ska känna sig trygga vid besök på hälsocentralerna. Vi vill därför satsa minst 100 miljoner kronor på att stärka den nära vården. Tillgängligheten ska öka, alla ska garanternas en fast vård- och läkarkontakt och mer av vården ska kunna ges i den egna bostaden.

•Köerna till vården behöver kortas. Vi vill införa ett tydligt patientkontrakt som klargör hur, när och var vården ska ges.

•Ett cancerbesked är bland de svåraste man kan få. Vi vill förbättra cancervården och ta fram en handlingsplan för att minska dödligheten.

•Som förälder finns det knappast något som kan vara värre än att ens barn mår dåligt. Vi vill prioritera psykiatrin och satsa ännu mer resurser för att bygga ut barn- och ungdomshälsan.

•Sjukvården är dess medarbetare och det behövs tveklöst fler händer i vården. För oss är en god personalpolitik med rätt till heltid, karriärvägar och en god lönepolitik grundläggande.

•Pensionärer ska fortsätta att åka kollektivtrafik billigt i hela länet. Med oss ska även förtidspensionerade få rätt till seniorkortet på KLT.

Vi vill arbeta för att Kalmar län får en trygg, nära och köfri sjukvård. För oss socialdemokrater är vägvalet självklart. Vi kommer alltid att välja välfärden framför sänkta skatter. Välj välfärden den 9 september!

Gunilla Johansson (S) Runsten

Margaretha Lööf-Johansson (S) Mörbylånga

Magnus Ståhl (S) Borgholm

Matilda Wärenfalk (S) Algutsrum