Begränsad parkeringstid

Till den bilburna, arbetande personal i kommunhuset.