Sverigedemokraterna: Inför obligatorisk ID-märkning av katter

Sverige har en lång historia av omtanke och respekt för djur, inte minst om man jämför med många andra länder runtom i världen. Djuren har som bekant ingen egen röst, och därför är det av extra stor vikt att vi människor för deras talan när vi ser att de far illa.
Publicerad 13 maj 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sverigedemokraterna anser att det borde införas obligatorisk ID-märkning av katter.
Sverigedemokraterna anser att det borde införas obligatorisk ID-märkning av katter.Foto: Marie Thellman

De senaste månaderna har det pågått en del diskussioner kring regeringens föreslagna djurskyddslag. Alla insatser avsedda att stärka djurens välmående och skydd är enligt Sverigedemokraterna välkommet, men vi menar att det finns flera brister med regeringens förslag – däribland i frågan om ID-märkning av katter.

Man räknar med att det idag finns över 100 000 hemlösa katter i Sverige. Många har uppfattningen att katters självständiga natur innebär att de kan klara sig utan problem ute i det fria, men faktum är att en hemlös katt i regel lever ett mycket hårt liv. Svält, köld och sjukdomar tillhör vardagen för de husdjur som lämnas åt sina öden.

Flera remissinstanser – däribland Djurskyddet och Svenska Djurskyddsföreningen – påtalar behovet av obligatorisk ID-märkning av katter. Detta för att lättare kunna följa upp och ta hand om katter som lever ute i det vilda och för att på så sätt förbättra livet för tusentals djur. Regeringen säger dock nej till förslaget med hänvisning till att frågan behöver utredas ytterligare.

Här i länet finns det en rad katthem och andra frivilligorganisationer som gör ett fantastiskt jobb med att hjälpa hemlösa katter. Men genom att inte införa ett lagstadgat krav på att ID-märka och registrera katter gör vi inte bara deras arbete svårare, utan vi förvärrar bara lidandet för alla de katter som lever ute i det vilda. Detta är redan obligatoriskt för hundar, så vilka skäl finns det för att inte göra detsamma för katter?

Vi menar att frågan har utretts länge nog, och vill därför att lagen om obligatorisk ID-märkning och registrering av katter införs omedelbart. Det vore ett första steg på vägen att på allvar ta itu med den svåra vardag som många hemlösa katter lever i.

Martin Kinnunen (SD)

Miljö- och djurskyddspolitisk talesperson

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Riksdagsledamot

Markus Wiechel (SD)

Riksdagsledamot