Svar på insändare – kommunens dåliga ekonomi måste åtgärdas

Insändare • Publicerad 8 mars 2013

Kristdemokraterna har helt rätt i att vi har mycket att göra för att kostnadsanpassa verksamheterna i vår kommun, men bromsar man samtidigt all utveckling kan det få förödande konsekvenser framåt. För att vi ska gå mot en ljus och blomstrande framtid i Borgholms kommun måste vi både kostnadsanpassa verksamhet så väl som kvalitetssäkra och utveckla. Det behövs också en gemensam strävan mot målet! Däremot är det några sakfel i insändaren som vi gärna vill rätta till.

Det är helt sant att socialnämnden ser svårigheter att spara 8,5 miljoner 2013. Under 2012 gjordes stora insatser för att hämta hem det förväntade underskottet och klara sparkravet framåt. Nämnden gick från ett förväntat underskott på drygt 12 miljoner till att vid årsskiftet landa på - 8,5 miljoner, detta på mindre än fem månader under hösten. Underskottet som blev 2012 handlar inte om äldreomsorgen, utan om insatser för personer inom Individ- och familjeomsorgen samt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Insatserna är starkt lagstyrda och de människor som hamnar i dessa situationer är de som inte klarar av att göra sin egen röst hörd på något sätt. Det kan röra sig om barn och unga som far illa eller funktionshindrade som behöver specialistkompetens.

Nämnden fortsätter att arbeta med kostnadsanpassning för att närma sig jämförbara kommuner, men man får ha en viss förståelse för att det inte går att göra detta över en natt. Det är människor det handlar om, både de som vi ger service och omsorg såväl som vår personal.

Ni säger att man inte våga röra tjänstemannaorganisationen på mellanchefsnivå, det är helt felaktigt! Inom socialförvaltningen har man definitivt vågat göra det. Förvaltningen har minskat 4,5 enhetschefstjänster inom äldreomsorgen samt 2,35 tjänster inom förvaltningens administration. Mellanchefstjänster och administrativa tjänster sparas bort även inom övriga förvaltningar. Budget 2013 innebär minskning av rektorsorganisationen, minskning av assistenstjänst på bibliotek, minskning av kostadministration, minskning av administration på ekonomiavdelningen, nedläggning av näringslivsorganisation och borttagande av planeringschefstjänst.

Med ny ekonomichef har vi nu gjort en del bokföringsförändringar som visserligen försämrar resultatet 2012 men möjliggör bättre förutsättningar för framtiden. Till grund för budget 2013 ligger en ny modell med jämförbara kommuner.  Uppdraget till verksamheterna är att minska lokalytor, sänka bilkostnader och i första hand spara på det som inte är direkt kärnverksamhet.

Den motion som Kristdemokraterna lämnade in i november 2011 med stöd av oss i övriga Allianspartier ligger helt i linje med det arbete som påbörjades redan under år 2011 och som nu steg för steg verkställs.

 

Lisbeth Lennartsson (C)

Kommunstyrelsens ordförande

Eva Karlström (M)

Socialnämndens ordförande

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.