Annons

Svar på insändaren ”Hur är vår beredskap i Mörbylånga kommun”

Mörbylånga kommuns arbete med att hantera konsekvenserna av krisen i Ukraina påbörjades den 28 februari, fyra dagar efter krigsutbrottet. Vi har sedan dess tre olika fokusområden som vi arbetar med.
Insändare • Publicerad 21 april 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Mörbylånga kommuns invånare kan känna sig trygga med det arbete som är gjort och som pågår”.Foto: Natalia Johansson

Kontinuitetshantering Kommunens ansvar är att säkerställa att dess samhällsviktiga verksamheter fungerar även i kris och krigslägen, det som även kallas höjd beredskap. En grundförutsättning för detta är tillgång till elektricitet och vi har sett över och kompletterar vår reservkraft så att äldreboenden, skolor och trygghetspunkter fungerar även under störd elförsörjning. Kommunens arbete innebär också mycket transporter vilket gör att även drivmedelslager för kommunens fordon har säkerställts för en längre tid. Inom förskola, skola och omsorg har krismenyer tagits fram med tillhörande lager. Med dessa åtgärder är kommunens verksamheter förberedda att hålla samhällsviktiga verksamheter igång.

Flyktingmottagning Kriget i Ukraina har återigen skapat flyktingströmmar i Europa och vi har sedan slutet av februari arbetat aktivt med att förbereda ett flyktingmottagande. Det betyder att vi sett över tillgången på platser att hänvisa boende till samt säkerställt att förskola, skola och andra verksamheter är förberedda. Det preliminära antalet flyktingar som kan tilldelas vår kommun är 187 personer enligt Migrationsverkets beräkningar. Kommunens arbetsmarknadsenhet är redo att hjälpa flyktingar att hitta sysselsättning och en inkomst genom matchning mot tillgängliga jobb i olika näringar i kommunen. Vi arbetar med samordning av frivilliga insatser från organisationer och enskilda som visat stort intresse och engagemang att hjälpa till och kommer att ta vara på detta när flyktingarna kommer till oss.

Annons

Civilt försvar Behoven av fungerande skyddsrum har aktualiserats och i egenskap av fastighetsägare har kommunen förberett de fem skyddsrummen som finns i vår kommun att kunna tas i bruk inom 48 h. Vi har haft en dialog med Civilförsvarsförbundet/Försvarsutbildarna om att genomföra två aktiviteter tillsammans med oss. Den ena handlar om medborgarnas eget ansvar vid en kris, det vill säga informera kommuninvånarna om hur man förbereder sig för en krissituation, vad som kan vara bra att ha hemma, hur man håller värmen, hur man ska kunna laga mat under exempelvis ett längre elavbrott. Den andra aktiviteten som planeras handlar om prata krisberedskap med Mörbylånga kommun. Dessa aktiviteter ska genomföras innan sommaren och datum kommer att bestämmas inom kort.

Mörbylånga kommun har hittills inte inrättat en FRG, frivillig resursgrupp, men anser att det vore en bra tillgång och komplement till kommunens krisverksamhet. Arbetet med en frivillig resursgrupp i Mörbylånga kommun kommer påbörjas under året. Gällande kärnkraftverket i Oskarshamn har ansvarig myndighet beslutat att Mörbylånga kommun inte befinner sig i den zon som kräver förebyggande åtgärder med utrustning tilldelad till alla hushåll. På Öland är det enbart de norra delarna av ön som berörs avståndsmässigt av detta. Delar av vår kommun befinner sig i den så kallade planeringszonen vilket betyder att det finns en planering för utrymning, inomhusvistelse samt planering för extrautdelning av jodtabletter. Dessa delar ansvarar Länsstyrelsen för.

När det gäller Ölandsbron var Mörbylånga kommun involverad i en övning med länsstyrelsen, polis, regionen och grannkommuner 2019. En fysisk övning var planerad 2020 men ställdes in på grund av pandemin. En reservplan finns om det blir störningar på bron och arbete pågår tillsammans med andra myndigheter, bland annat planeras en uppföljning av tidigare utförd övning. Konsekvenserna av en störning på bron behöver hanteras och just nu är fokus på analyser och planering för mer konkreta åtgärder. Listan kan göras lång när det gäller olika perspektiv som blir påverkade och som kräver konkreta planer; försörjning med livsmedel, drivmedel, djurhållning, vård, mediciner, personal med mera.

Mörbylånga kommuns invånare kan känna sig trygga med det arbete som är gjort och som pågår. Detta arbete är ständigt pågående och vi kommer att förstärka det ytterligare framåt. Kommunen, näringslivet, civilsamhället, myndigheter och enskilda har ansvar för att ha förmåga att hantera kriser och tillsammans skapar vi en god beredskap.

Ann Willsund, Kommundirektör i Mörbylånga kommun

Annons
Annons
Annons
Annons