Svar om Rällaskogen

Insändare • Publicerad 19 mars 2009

Fördjupat översiktsplanearbete är en demokratisk process som är lagreglerad i sin utformning med exempelvis samråd, yttranden, utställning, antagande. En process som tar ganska lång tid och där arbetet med naturvärdesbedömningar, miljökonsekvensbeskrivning, vägfrågor med mera ingår.

Resultatet anger en möjlig markanvändning för ett område under ett stort antal år framöver. Kanske 20-30 år. Detta under förutsättning att berörda markägare är intresserad av att göra något. Isåfall följer steg för steg nästa skede med framtagande av detaljplaner, där stor hänsyn tas till natur-kultur etc och där särskilt känsliga områden på de möjliga markytorna undantas från byggnation.

Från första början av det fördjupade översiktsplanearbetet  i Rälla-Stora Rör har kommunen välkomnat synpunkter från allmänheten..

Vi har haft flera öppna möten, arbetat tillsammans med en referensgrupp och besvarat mängder av mail.

Vi ser området Rälla-Stora Rör som ett mycket attraktivt område för åretruntboende. Likväl har vi sett hur elevantalet i skolan nästintill halverats de senaste åren, bensinmacken har lagts ner och andra näringsfastigheter bytt ägare flera gånger.

Attraktionskraften i området beror till stora delar på den fantastiska Rällaskogen och närheten till Kalmarsund men även närhet till samhällsservice och de goda möjligheterna till arbetspendling Borgholm-Färjestaden-Kalmar.

Tillsammans med Vägverket har vi tittat på trafiksäkerheten med många utfarter som periodvis är svårtrafikerade och med oskyddade gående barn och ungdomar utmed väg 136.

 Det råder ingen som helst tvekan från kommunens sida om att vi är mycket angelägna om Rällaskogen för framtiden med dess dramatiska landskap, branten, minneslunden, Perssons grav, sumpskogen, ravinen, de skyddade gamla träden runt stigen som skolbarnen brukar smycka till jul. Inget av detta är aktuellt att förändras i det fördjupade översiktsplanearbetet! Tvärtom för vi en dialog med skogens ägare om möjligheten av ett förstärkt frivilligt skydd för att skogen som rekreationsområde skall säkerställas för allmänheten. Det kräver förstås viss avverkning av skog men också återplantering till glädje för kommande generationer ungefär så som sker idagsläget enligt den av Skogsstyrelsen fastställda skötselplanen för skogen.

Naturvärdesbedömningar av området Rälla-Stora Rör har gjorts vilka tyvärr inte framgår som färgade ytor i ett fördjupat översiktsplanearbete utan som sagt tydliggörs och undantas när så behövs i framtidens kommande detaljplaner. Arbetet med miljökonsekvensbeskrivning pågår nu liksom den löpande dialogen med Länsstyrelse och Vägverk. Under våren kommer den fördjupade översiktsplanen att ställas ut för samråd och det är då alla yttranden/synpunkter kommer in i arbetet mer formellt enligt gällande lagtexter. Dessa sammanställs och arbetas in i det fortsatta materialet.

Med vänlig hälsning

 Lisbeth Lennartsson (c)

kommunstyrelsens

ordförande Borgholms

kommun

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.