Stoppa byggandet av (mar-)Drömstugan vid Köpingbaden

Insändare • Publicerad 1 mars 2011

I allians-politikernas insändare i Ölandsbladet 2011-02-26 diskuteras inte de konsekvenser som en exploatering skulle ge på Köpingsbadens unika kvalitéer.

Dessa beskrev jag i insändaren 2011-02-15 och finns att läsa på olandsbladet.se. Man skriver i stället om gammal kritik och dåliga arrendekontrakt och spekulerar över förmodade framtida intäkter. Men det här handlar om större saker. Det handlar om vår medvetenhet om och vår stolthet över Ölands starka natur- och kulturvärden. Det handlar om fördärvanden av dessa värden. Ingen, utom exploatören och kommunledningen, vill ha 101 st ”Drömstugor” i Köpingbaden.

Allianspolitikerna säger sig vilja få ”större möjlighet till åretruntarbetstillfällen” och något som ”stärker tillväxtmöjligheterna för alla företag i närområdet”. Bostadsrätts- stugor är en synnerligen dålig idé i detta sammanhang. Stugorna kanske bebos endast ett par veckor om året. Den intilliggande anläggningen ”Solhyddan” har nyligen ombildats från veckouthyrning till bostadsrätter. Detta har inneburit en kraftig reducering, både av antalet bäddar och av antalet veckor som lägenheterna är bebodda. Anläggningens behov av servicepersonal har naturligtvis minskat. Och det har givetvis dragit undan en hel del omsättning för butiker och restauranger i trakten.

Bostadsrätter i Köpingbaden skulle ge färre ”åretruntarbetstillfällen” och försvaga ”tillväxtmöjligheterna” för företag i närområdet. Tvärtemot vad som sägs i allianspolitikernas insändare. Jordbruksföretagare och många andra i trakten har kompletterat sin verksamhet med uthyrning till badgäster. Men badgäster ska givetvis bada. Och var brukar de bada? Jo, i Köpingbaden. Men med en stugexploatering i Köpingbaden utökas inte badplatsen och parkeringsplatser tas bort. Därmed försämras våra befintliga företagares möjligheter till sidoinkomster. Bostadsrättsstugor i Köpingbaden är kontraproduktivt och kan komma att minska intäkterna för de företagare som tidigare investerat i uthyrning till badgäster.

Vi måste inse att Öland i allmänhet och Köpingbaden i synnerhet är så attraktivt att så länge det finns sol och bad kommer det alltid att finnas efterfrågan på stugor. Men stugorna ska givetvis inte blockera de attraktiva stränderna. För då försvinner ju en viktig del av attraktiviteten. Det finns en hel del områden som kan bebyggas med stugor, till vilka de boende lockas hit av bl a ett rymligt och tillgängligt Köpingbaden.

Det är träffande när politikerna skriver ”Vi har nu förmånen att ha en mycket seriös entreprenör med stark anknytning till Öland”. Vi ölänningar ska inte vara så ödmjuka. Vi ska vara medvetna om öns starka kvalitéer. Om det finns någon som har ”förmån” i denna historia så är det exploatören. Alla borde förstå att det är världens bästa affär att få bygga och sälja stugor vid en av Ölands mest attraktiva stränder. Verkligheten överträffar här dikten i form av t ex filmerna Baddjävlar och Äppelkriget.

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) gav för ett år sedan ett tillfälligt bygglov på fem år för 23 st av totalt 101 st planerade stugor vid Köpingbaden. Detta beslut kan ifrågasättas. MBN ska göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, men här har det starkt tippat över till fördel för det enskilda exploateringsintresset.Det är resursslöseri att bygga de planerade stugorna då de sannolikt måste tas bort om några år p g a följande:

-    Gällande detaljplan anger att Köpingbaden ska användas för bad och parkering

-    Vid detaljplaneläggning kommer projektet att prövas mot strandskyddet -    Hela Öland är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. -    Motståndet mot stugorna är mycket starkt. Varken länsstyrelsen eller vi kringboende kommer att acceptera en exploatering som försämrar förutsättningar för bad och öppna vyer. Köpingbaden behöver i stället en rymligare strand och gott om plats för besökarnas bilar.

Allianspartiernas företrädare försvarar fortfarande de olyckliga besluten över Köpingsbadens framtid. Vad anser oppositionen?

Anders Westerlund Arkitekt i Borgholm

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.