Södvikskolan och omorganisationen

Insändare • Publicerad 16 oktober 2008

INSÄNDARE

Fullmäktige beslutade i våras att återsända ärendet till Utbildningsnämnden (UN) med direktivet att det skall finnas skolverksamhet kvar i Södvikskolan. Detta uppfattade alla inblandade som ett löfte att inget skulle hända innan läsåret 09/10.

UN:s arbetsutskott (AU) beslutade den 11/8 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till AU:s möte den 15/10 för beslut i UN den 22/10. I uppdraget står klart och tydligt att förändringen skall gälla fr o m läsåret 2009/10. Därefter jobbar utbildningschefen (UC) fram ett förslag till ny organisation att gälla fr o m 1/1-09, tvärt emot uppdraget. Detta läggs dock fram redan vid AU:s möte den 10/9 som förordade förändringen som sedan även togs av UN den 24/9, alltså en månad tidigare än planerat. Det är vida känt att både UC och tidigare ordförande i UN Sven-Göthe Lidheim (SGL) föraktade småskolorna och länge velat lägga ner bl a Södviksskolan. Beslutet forcerades fram med motiveringen att förslaget var färdigt och SGL hade varit med i hela processen. Det hela är således kuppartat och chockar både lärare, föräldrar och inte minst elever hårt. Som svar på detta säger SGL i tidningsintervju att Södviksskolan redan fått ett halvår extra så dem skall inte klaga och dessutom står rektorerna helt bakom beslutet. Sättet SGL framför detta på är så totalt utan empati och förståelse och dessutom, som vi visar nedan, avseende rektorerna rent lögnaktigt. Vi mejlade både SGL och UC och frågade vad dem menade. SGL har ännu inte svarat och jag undrar om mejlet är diariefört? UC ringde upp avsändande förälder och försökte förklara beslutet och sa att det helt och full var hennes. Även UC återkom dock i en senare artikel i ämnet där hon också föraktfullt avfärdade föräldrarnas åsikter och även hon sa att rektorerna tyckte det var en bra lösning.

Utåt sett säger alltså både SGL och UC att rektorerna stödde förändringen fullt ut. Vi tog därför kontakt med rektorerna på Åkerboskolan för att ta reda på hur det här gick till. Vid ett möte med rektorerna framkom att huvudrektor (HR) hade varit sjukskriven under utredningen. Det var således biträdande rektor (BR) som skötte dialogen med UC. HR hade vid något tillfälle informerats om utredningen, men aldrig nämndes starttiden 1/1-09. Det är således UC och BR som jobbar mot datumet 1/1-09. När HR är tillbaka efter sjukskrivning får hon i uppdrag av UC (som är i Kanada) att föredra organisationsförslaget (att flytta år 3-6) för AU. HR är fortfarande i tron att läsåret 2009/10 gäller. Vid mötet läggs utredningen fram och redogörs för. När HR skall skriva under utredningen ser hon att datumen ändrats och BR:s namn tagits bort. HR frågor då varför och får som svar att det är politisk taktik för att få igenom förändringen enklare till läsåret 2009-10, samtidigt som stor press sätts på HR för att skriva under, vilket hon även gör.

På en direkt fråga från oss till HR säger hon att 1/1-09 INTE är ett bra datum och hon hellre ser andra besparingar under vårtermin-09. På samma fråga till BR slingrar han sig och säger att det är genomförbart. Det framgår helt klart att det är UC och BR som varit drivande i det nya datumet, troligen uppbackad av SGL. För att ge ytterligare bakgrundsinformation till BR:s agerande kan sägas att när han i somras blev rektor över Södviksskolan (som nu ligger under Åkerboskolan) kom han tidigt i konflikt med föräldrarna. Det första vi fick höra var hur han skröt över att vara den som bäst kan hur man lägger ner skolor, då han låg bakom flytten från Böda…… Nästa konflikt kom när oroliga föräldrar ringde till BR då skolskjutsarna och informationen om dessa fungerade katastrofalt (se mer om detta nedan). Han svarade då oerhört arrogant att ”en del hittar problem och andra löser dem” och avfärdade föräldrars oro fullständigt. Just detta uttalande möttes vi för övrigt av vid mötet med rektorerna avseende den nya skolflytten. Att således säga att förhållandet mellan BR och Södviksskolan och dess föräldrar var ansträngt är ingen överdrift. Slutsatserna är enkla att dra, och BR är inte längre ansvarig rektor för Södviksskolan.

Först och främst är det inte flytten i sig som upprör mest, utan att det sker med för kort varsel och i total avsaknad av dialog. Alla har nog insett att det måste göras något åt Södviksskolan då antalet barn är för litet. Resultaten som UC jublar över i den senaste undersökningen måste ju dock faktiskt vara tack vare även småskolorna och inte trots. På mötet med UC framför hon dock återigen att ”Södviksskolan är ingen skola” samt att om barnen fick gå kvar även vårterminen så skulle detta bara bli en ”transportsträcka” utan att barnen lär sig något – snacka om nedlåtande. Dock tycker vi att det allt för sällan framgår vilken fantastisk skola det är. Detta beror bl a av den dialog och vi-känsla som finns mellan elever, personal och föräldrar. Inte minst med ett jättegott arbete från skolans förre rektor.

I Södviksskolans historia finns många hot om nedläggningar och varje gång föräldrarna har räddat skolan med insatser så har det också blivit fler barn några år därefter och undanröjt hotet. Föräldrarna har bl a tapetserat och målat skolan invändigt, byggt linbana, bollplank, rutschkana, scendraperi samt inte minst nu senast i vår, ett allaktivitetshus. Har något liknande gjorts i Borgholm? Allt detta är nu inte vatten värt och vi får ett beslut som är en ren och skär provokation och direkt konfliktskapande. Detta underbyggs även av kommentarer och uttalanden från beslutsfattare (se ovan). Utifrån detta börjar mer och mer resonemanget i byarna ta form som: Varför skall vi betala full kommunalskatt när vi aldrig får ta del av servicen. Till detta stycket kan även nämnas att minst två familjer varav en är bosatt i Södvik inte fick någon information att Södviksskolan fanns när dem skulle flytta hit. Man undrar hur detta kommer sig.

Argument som vi har för att vänta till läsåret 2009/10:

• För snabbt inpå. Beslutet innebär att barn och föräldrar måste välja mellan Köpings skola (och sedermera Slottsskolan i högstadiet) och Åkerboskolan. Detta måste göras på 1-2 månader, utan att ha full vetskap i hur skolskjutsar och skolbarnomsorg (fritids) kommer fungera i vår samt åren framöver. Till höstterminen -08 fungerade inte skolskjutsarna i början! Bl a missades ett antal barn att hämtas och ingen visste vilka eller när barnen skulle vänta i skolan och vem som då hade ansvar för dem mm. Vad säger att det funkar denna gång med ännu kortare varsel? Hur kommer man att klara 45-minuters regeln? Hur gör kompisarna, kommer dem splittras p g a detta? Detta skolval har stor betydelse för både föräldrars praktiska liv, såsom hämtningar och lämningar, arbetstider och var man jobbar, samt barnens sociala och pedagogiska utveckling. Det kan (jag säger kan) faktiskt ha en livsavgörande betydelse. Borde det inte vara rimligt att få avgöra detta i lugn och ro så att alla vet på hur beslutsunderlagen ser ut.

• Ekonomi. Hur mycket, om något, sparas mellan förslagen 1/1-09 och läsåret 09/10? I den utredningen som man tog beslut på är det ca 120 tkr. I denna siffra ligger dock stor osäkerhet vad gäller t ex skolskjutsar som redan är upphandlade. Vad kostar att bryta eller ändra på dessa? Hinner lärarna sägas upp och de vikariat som går ut vid nyår passar de för de lärarna som har lång anställningstid? Detta har varken rektorer eller UC helt kontroll på. Dessutom är det väl troligt att lärarna som sägs upp har lägre lön som sist anställda än den schablon som används. Mot detta kan man då framföra att under 2007 överskreds budgeten för central kompetensutveckling (enligt kommunens egen rapport kvalitetsredovisning s 25) med 223 tkr. Detta tas dock inte för allvarligt på. Vidare kan anföras att tjänsterna på den centrala administrationen har ökat med 68% från 2002 och övrig administration med 12,5 procent från 2004 (siffror saknas tidigare). Samtidigt har lärartjänster i grundskolan minskat med 1 procent från 2002. Alla förändringar är i relation till antal elever och är tjänster, d v s inga löneökningar har påverkat.

• Oro i många skolor. Beslutet har naturligtvis redan skapat oro bland Södviksskolans elever, personal och föräldrar. Inte minst bland F-1-2 som blir av med mentorer, äldre kamrater och ofta syskon redan efter jul. Även rektorn på Åkerboskolan (se ovan) tycker det går för snabbt. Vad som dock inte nämnts är att det kan bli personalförändringar på alla skolor i kommunen. Då anställningen inte är på en skola, utan i kommunen kan det innebär byten av lärare för andra elever på andra skolor. Vi utgår från att en lärare planerar sin undervisning för ett helt läsår. Man kanske läser olika saker vid olika tidpunkter och dessutom lär känna elevernas behov och kunskaper som ju är ovärderligt. När detta framförs till UC avfärdas vi med kommentarer som: ”Ja, ja du är ju förälder.”

Inte bara lärare utan även elever planerar sitt läsår och ser fram emot, ja flera längtar till Södviksskolans vårtermin med studiebesök i friluftsbivacken vid skolan för att följa vårens framsteg på nära håll, cykelturerna med lärarna (ofta med övernattning), mimfestivalen (som är oerhört uppskattat av alla) och inte minst den lilla intima skolavslutningen där avgångsklassen (i vår kan det bli klasserna) gör sin egen avskedssång. Dessutom har flera av klasserna samlat in pengar som de tänkt att göra något roligt för. Ge barnen chansen att få uppleva detta och ta avsked från Södviksskolan på ett värdigt sätt! Vi har även diskuterat med flera lärare och föräldrar på Åkerboskolan, som även de tycker att det kommer alldeles för snabbt inpå och skapar en väldig oro även där. Flera än vi kallar förslaget vansinnigt.

Sammanfattning  För att sammanfatta vad vi nu vill skall hända. Skjut fram uppflyttningen till läsåret 09/10. Använd tiden fram till dess att utreda en långsiktig lösning för Södvik med omnejd. Diskutera med, föräldrar, Borgholms Energi, Kultur och fritidsförvaltningen och alla som berörs av hur lokalerna utnyttjas. Gläntan borde ju definitivt flyttas till skolan där barnomsorg, fritids och F-1-2 samordnas med en besparing runt 150 tkr bara i lokaler. Ev. investeringar i bl a staket har vi redan fått löfte av föräldrarna att vi hjälper till med arbete. Gymnastiksalen används av unga och gamla redan idag, genom bland annat idrottsföreningen. Kanske kan en viss del av skolan användas till företagshus? Andra idéer kommer säkert fram så att hela kommunen kan spara pengar, men att vi ändå får ha en livskraftig bygd kvar som på sikt kan generera inflyttningar, företag och framtidstro till bygden och kommunen.

 

Föräldrarna i Södviksskolan

gm Tomas Lind och Pia Axelsson

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.