Socialförvaltningens uppdrag är att ge stöd, vård och omsorg med hög kvalitet!

Insändare • Publicerad 17 december 2012

Många jobbar engagerat med att ge stöd, vård och omsorg till de medborgare som behöver våra insatser i Borgholms kommun. Ekonomin i Borgholms kommun är ansträngd vilket innebär att samtliga förvaltningar förväntas reducera kostnader. Det innebär att alla måste förnya, förändra och leva upp till framtidens krav trots snävare ekonomiska ramar.

Det ställer stora krav på ledning, samordning och kommunikation. Besparingarna inom Socialförvaltningen är beslutade i nämnden och kommunicerade i ledningsgrupper, med fackliga representanter inom förvaltningen och ute bland medarbetare. Vår verksamhet kostar mer än i jämförbara kommuner och det är svårmotiverat.

En del av besparingarna påverkar vissa anställda mer än andra, det är ofrånkomligt. Vi reducerar t.ex. antalet platser inom särskilt boende på grund av minskad efterfrågan vilket innebär att vi anpassar bemanningen efter verksamhetens nuvarande behov. Det skapar en del oro vilket vi anstränger oss för att hantera på bästa sätt.

Flera delar i verksamheten är mitt i ett omfattande förändringsarbete, det är en utmaning för chefer och ledare och våra 450 medarbetare men på olika sätt. Jag vet att det finns många i verksamheten som ser fram emot vår nya organisation t.ex. inom äldreomsorgen där flest effektiviseringar är på gång. Vi satsar på långsiktigt kvalitetsarbete. Vi ska öka samverkan och samarbete. Vi ska bli ännu bättre på vård i livets slut. Vi satsar på ökat stöd till anhöriga. Vi ska göra fler riskbedömningar för fallskador. Vi ska höja kompetensen och sprida mer kunskap kring vikten av rätt bemötandet i vården av demenssjuka osv. Inom omsorgen om funktionsnedsatta finns också utvecklingsområden och även det arbetet är igång. Vi kan erbjuda mer stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i form av case manager. Vi ska bli bättre på att göra individuella planer tillsammans med den enskilde. Min förhoppning är att vi kan öka kvaliteten i verksamheten trots de besparingar vi måste genomföra under de närmaste åren.

Min ambition är att nå ut med aktuell information via de kanaler som finns i vår stora verksamhet. Jag ser det som en av de största utmaningarna för mig som socialchef. Som exempel kan nämnas den månadsinformation som sprids i verksamheten, via e-post och på arbetsplatsträffar. Alla medarbetare får varje månad en kortfattad sammanfattning av aktuella aktiviteter/händelser. Den fackliga dialogen genom sk samverkansmöten förekommer betydligt oftare nu än tidigare och ska enligt vår handlingsplan för 2013 förtätas ytterligare. Socialförvaltningen har ett hedersamt uppdrag och jag som tjänsteman ansvarar för att på socialnämndens uppdrag göra det bästa möjliga för de som behöver våra insatser. Jag har fullt förtroende för chefer, ledare och våra medarbetarna i verksamheten. Medborgarna i Borgholms kommun ska få de insatser de har rätt till!

 

Ewa Larsson

Socialchef

Borgholms kommun

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.