Skäftekärr öppet

Det är glädjande att kaféverksamheten är igång i den gamla jägmästarbostaden.
Foto: Carin von Post