Ska vi på Öland ha en eller två kommuner i framtiden?

Insändare Artikeln publicerades
Insändarskribenten vill ha mer svar inför folkomröstningen.
Insändarskribenten vill ha mer svar inför folkomröstningen.

Jag har tidigare haft en insändare i tidningen med samma rubrik. Tyvärr, har jag inte fått några svar på mina frågor som jag tog upp i artikeln.

Jag kanske inte får några svar denna gång heller på mina frågor?

Efter att ha läst insändaren från JA sidan och broschyren som översänts till hushållen så får jag återkomma, vad jag vill svar på innan jag går och röstar.

Det är roligt att läsa att JA sidan har både visioner och målsättning i broschyren.

Mina frågor är följande.

1) Hur ska ni målet med era visioner och målsättningen?

2) Vilket år kommer ni har nått ert mål?

Normalt vid sammanslagning av två enheter kommuner/företag ska man upprätta organisationsplan, prognos och redovisa engångskostnader.

Organisationsplanen för se vilka tjänster man kan reducera personal för de tjänster som är gemensamma.

Exempel: Nuvarande 2 kommunchefstjänster ska detta bli 1 tjänst i framtiden etc.

3) Finns det någon upprättad organisationsplan för storkommunen?

Prognosen för framtiden är SKL:s utredning som visar överskott på 8,5 miljon detta är felräkningspengar säkerhetsmarginalen är ca +-0.

Engångskostnader bör också redovisas på grund av ovan överskott.

Exempel: Engångskostnader på ca 85 miljoner kommer innebära att det kommer att ta cirka 10 år att täcka dessa kostnader.

4) Finns det någon beräkning på hur stora engångskostnader ni beräknat?

Normalt sett är det personalen som kommer att reduceras vid sammanslagningar av kommuner/företag cirka 5-10 procent.

Lars-Göran Fält