Se turismen som någonting positivt!

Under senare år har Arla och Cementa lämnat alla anställda med familjer åt sina öden. Kvar av näringar med många anställda är snart bara verksamheter som hör ihop med turism och lantbruket samt stenindustrin dessa verksamheter med många anställda som vi är tacksamma för.