Satsa på skolan för framtidens skull

Alla lokalpolitiker har ett stort ansvar för skolan och för att den ska hålla så hög kvalitet som möjligt. Det gäller även i Mörbylånga kommun.
Publicerad 3 februari 2019 • Uppdaterad 4 februari 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Konkurrenskraftiga lärarlöner och attraktiv arbetsmiljö så att fokus kan ligga på undervisningen”, anser Lärarnas Riksförbund att Mörbylång kommun borde eftersträva.
”Konkurrenskraftiga lärarlöner och attraktiv arbetsmiljö så att fokus kan ligga på undervisningen”, anser Lärarnas Riksförbund att Mörbylång kommun borde eftersträva.

Alla lokal politiker har ett stort ansvar för skolan och för att den ska hålla så hög kvalitet som möjligt. Det gäller även i Mörbylånga kommun.

Att prioritera skola i allmänhet och undervisning i synnerhet, kan innebära att något annat måste stå tillbaka. Vi i Lärarnas Riksförbund uppmanar er som lokala politiker i Mörbylånga kommun att våga göra just den prioriteringen.

Ni måste visa i handling att ni förstår att skolans viktigaste resurs är lärarna. I tider av lärarbrist är det viktigt att ni har en plan för hur alla elever ska kunna undervisas av behöriga och legitimerade lärare. Det finns inga genvägar utan det krävs satsningar på konkurrenskraftiga lärarlöner och attraktiv arbetsmiljö så att fokus kan ligga på undervisningen och uppgifter som är direkt relaterade till denna.

Staten bidrar årligen till höjda lärarlöner, men det innebär på intet sätt att den lönemässiga uppvärderingen av läraryrket är färdig för det. För att kunna locka tillbaka de som lämnat yrket, behålla de yrkesverksamma och få fler att vilja bli lärare måste samtliga kommuner ta sitt ansvar. Ska lärare återigen få en livslön som gör lärarutbildningen till en investering som gör det mödan värt att utbilda sig så måste uppvärderingen av lärarlönerna fortsätta.

I vår kommun blev löneutfallet 2.5 procent i lönerevisionen för 2018. Detta innebär förvisso en reallöneökning, men när det gäller Mörbylånga kommun ligger lönerna generellt betydligt lägre jämfört med rikssnittet. I exempelvis Gnosjö fick förbundets medlemmar en löneökning på 5,1 procent i snitt, samtidigt som de har en högre medellön i jämförelse med Mörbylånga. Det är sådana siffror som vi skulle behöva se i hela landet för att öka attraktiviteten i läraryrket.

Arbetsbelastningsfrågan är minst lika viktig för att skapa ett attraktivt läraryrke. Lärare är oftare än många andra yrkesgrupper sjukskrivna på grund av stress. Det är därför avgörande att kommunen ser till att lärarna får avlastning så att de kan fokusera på sitt huvuduppdrag. Det kan innebära att man behöver anställa andra yrkeskategorier som kan avlasta och komplettera lärarna utan att detta dränerar resurserna för undervisningen.

För att stötta skolorna med arbetet att öka likvärdigheten är det viktigt att pengarna till skolan fördelas så att skolorna med de största behoven får mer resurser. När kommunen fördelar resurserna efter socioekonomiska behov till de egna skolorna ska detta som regel också ske med skolpengen till friskolorna.

Tillsammans kan vi åstadkomma den bästa skolan och vi har många förslag hur skolan i Mörbylånga kommun skulle kunna förbättras. Vi ser därmed fram emot ett gott samarbete om skolan under den kommande mandatperioden!

Daniel Jonesjö, bitr. kommunombud

Camilla Olin, kommunombud

Lärarnas Riksförbund