”Så tänker kommunen när det gäller miljöfrågor”

Insändare • Publicerad 28 januari 2008

Erik Schwandt ställer i sin insändare, i Ölandsbladet 10 januari, konkreta frågor gällande Borgholms kommun tankegångar i klimatfrågan. Detta är mycket viktiga frågor för kommunen och vi är en bra bit på väg i vårt miljöarbete.

Borgholms kommun har tillsammans med övriga kommuner i Kalmar län ingått samarbete med Energimyndigheten i det nationella projektet Uthållig kommun och även i projektet REKLIM. Kalmar läns engagemang i detta är en följd av arbetet i den av Regionförbundet tillsatta Klimatkommission som bestått av förtroendevalda, näringsliv och högskola och som under år 2007 arbetat fram ett handlingsprogram. En av ledamöterna i kommissionen var Lisbeth Lennartsson. Klimatkommissionen har lagt fram 17 konkreta förslag till klimatförbättrande åtgärder som vi i Borgholms kommun kommer att göra allt vi kan för att uppnå.

För oss är frågan långt ifrån ny. Vi har sedan år 1993, via Borgholm Energi AB, fjärrvärmeverk och ett fjärrvärmenät i Borgholmsområdet som är under ständig utbyggnad och nu försörjer mer än 400 fastigheter. Detta har avsevärt minskat koldioxidutsläppen från fossila bränslen i staden. Fjärrvärmenätet i Löttorp har just byggts ut för att möjliggöra anslutningar från ännu fler fastigheter. Rälla skola byggdes redan från början.med pelletspanna. Vi byter nu, med stöd i form av ett ekonomiskt bidrag från regeringen, ut gamla oljepannor i landsbygdens skolor till miljövänliga uppvärmningsalternativ.

Borgholm Energi AB var också tidiga i vindkraftutbyggnaden, redan 1998 stod bolagets 9 vindkraftverk i Kastlösa klara. Med hjälp av Borgholm Energi AB byggdes även vindkraftverken i Wannborga. Borgholms kommun var redan då självförsörjande på miljövänlig energi för samtliga våra verksamhetsfastigheter. Solens och vindarnas ö ger många möjligheter. Vi ville gärna haft solceller till varmvatten då Åkerbohemmet byggdes om, men tyvärr har vi inte, ännu, några kommunala fastigheter med solenergi.  Näringslivet är föredömen, där t.ex campingplatser som Böda Sand och Sonjas Camping värmer upp sina pooler med solceller. Som svar på Erik Schwandts fråga så kan vi från kommunens sida inte ålägga privata fastighetsägare att investera i solenergi. Vi räknar dock med att regeringens satsningar och stöd till miljövänlig energi kommer att resultera i ökat intresse bland allmänheten.

Merparten av hemtjänstens kommunbilar är numer etanoldrivna. Borgholm Energi AB utreder dessutom möjligheten att bygga en biogasanläggning för fordonsgas i anslutning till reningsverket i Borgholm. I Borgholm Energi ABs uppdrag ingår även att säkerställa dricksvattenkvalitén för kommande generationer med tillräckligt omfattande vattenskyddsområden liksom att successivt möjliggöra för fler privatfastigheter att ansluta sig till kommunala reningsverk och därmed minska miljöbelastningen på Östersjön. 

I kommunens planarbete och bygglovshandläggning är vi noga med att ingen fastighet får byggas så nära vattnet att golvhöjden har en nivå understigande  2 meter högre än vattennivån i Östersjön. I en kommun där strandskydd på 300 meter från vattnet är lagstadgad huvudutgångspunkt är inte frågan så vanligt förekommande. Vi har en mycket aktiv Agenda 21-grupp som under år 2007 arbetat med bl.a återskapandet av våtmarker, främst då Hörninge mosse. Agenda 21samordnaren har nu fått i uppdrag att planera för en miljökonferens den 5/3 som en del i vårt arbete med framtagande av energiplan och klimatstrategi för Borgholms kommun.

Stig Bertilsson (c), ordförande Borgholm Energi AB

Jan Erici (m), ordförande miljö o byggnadsnämnden

Lisbeth Lennartsson (c), kommunstyrelsens ordförande

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.