Centern: ”Skolorna i kommunen ska få mer lika villkor.”

Insändare Artikeln publicerades
”Skansenskolan, som ju ofta är uppe för diskussion kommer att få resurser som motsvarar 80 procent av en helårstjänst”.
Foto: Arkiv
”Skansenskolan, som ju ofta är uppe för diskussion kommer att få resurser som motsvarar 80 procent av en helårstjänst”.

Det sprids information om att majoriteten i Mörbylånga kommun fattat beslut som är kraftigt ofördelaktiga för många av kommunens skolor. Vi vill bemöta detta med fakta.

Beslutet handlar om att flytta pengar till skolor som har sämre förutsättningar. Det handlar om att vi måste stärka de barn och skolor som har större utmaningar. Inget annat!

Moderaterna kallar nu till upprop och sprider oro på felaktiga grunder. Moderaterna var själva med och fattade beslutet om denna resursfördelning under förra mandatperioden.

Pengar kommer att ges till skolor utifrån hur många barn som har utländsk bakgrund, andel pojkar och föräldrarnas utbildningsnivå. Dessa barn har statistiskt större utmaningar.

Skolorna i kommunen ska få mer lika villkor.

Skansenskolan, som ju ofta är uppe för diskussion kommer att få resurser som motsvarar 80 procent av en helårstjänst.

Färjestaden, Gårdby, Torslunda och Glömminge och de privata skolorna kommer förlora mellan 10-30 procent av en heltidstjänst. Detta är inte optimalt, men det är de förutsättningarna vi har, i likhet med så många landsbygdskommuner runt om i landet. Ekonomin är en stor utmaning.

Kommunstyrelsens beslut kring detta finns på kommunens webbplats. Läs där och prata gärna med oss om ni vill veta mer.

Låt oss framöver föra en saklig debatt när vi tycker olika. Det är vår skyldighet gentemot kommunens invånare.

Jessica Jämtin (C)

Anders Eklöv (C)

Anna-Kajsa Arnesson (C)

Emmy Ahlstedt (C)

Gudrun Mo (C)

Lena Petersén (C)

Monika Löfvin Rosén (C)

Per-Olov Johanson (C)