Replik: ”Missgynnar friskolorna”

Insändare Artikeln publicerades
Agneta Stjärnlöf (M).
Foto: Arkiv
Agneta Stjärnlöf (M).

I Mörbylånga kommunstyrelse och i utbildningsnämnden har Centern ihop med S och V beslutat att missgynna friskolorna samt de kommunala skolorna i Färjestaden, Gårdby, Torslunda och Glömminge. Detta är faktum.

Centern skriver i en insändare i denna tidning att man vill ha en saklig debatt. Vi fördelar i dag 5 procent (det s.k. strukturbeloppet) av skolans samlade budget utifrån socioekonomiska faktorer för att skapa en likvärdig skola. Beslutet om detta fattades under förra mandatperioden. Faktum är att storleken på strukturbeloppet, 5 procent, är i linje med rikssnittet. Att höja till 7,5 procent bör betyda att Mörbylånga kommun är mer segregerat än riket i genomsnitt.

Centern argumenterar att barn med vissa socioekonomiska bakgrundsfaktorer statistiskt har större utmaningar än andra. Detta samband ligger till grund för strukturbeloppsfördelningen. Men faktum är att Skolverket, som har tagit fram det statistiska sambandet, deklarerar att socioekonomiska bakgrundsfaktorer är en förklaring till ojämlikheter i skolan – men inte den enda.

Skolförvaltningen skriver att modellen som styr fördelningen av pengar till skolorna ska ändras om behov finns. Vi har således begärt att få detta behov klarlagt, dvs. finns fakta som styrker att strukturbeloppet måste höjas? Vilken effekt har strukturbeloppet hittills gjort? På vilket sätt har de extra pengarna kommit de aktuella barnen till del?

Ingen fakta har redovisats. Istället svarar man med svepande formuleringar, precis som Centern gör i sin insändare. Vem är det egentligen som är osaklig i denna debatt?

Priset för Centerns och majoritetens osaklighet får barnen i Färjestaden, Gårdby, Torslunda och Glömminge betala med sänkt undervisningskvalitet.

Agneta Stjärnlöf (M), v.ordf. i utbildningsnämnden

Henrik Yngvesson (M), 2:e v.ordf. i kommunstyrelsen