Ovärdigt drev mot Jörgen och Anne

Insändare • Publicerad 22 december 2008

Det pågår ett orimligt och ovärdigt drev mot Jörgen Areskough och Anne Wilks som om det fortsätter förstås kommer att knäcka både dem och kanske också hela Skördefesten. Alla ölänningar frågar sig naturligtvis vad det är som egentligen har hänt och hur drevet kunde få sådana groteska proportioner. Själv har jag varit ledamot i skördefestens styrelse sedan 2007. Jag avgick för några veckor sedan efter att ha ledsnat på alla motsättningar som främst gällde att personalen behandlades i strid med normala umgängesformer på arbetsmarknaden.

Det är Jörgen och Anne tillsammans med olika medarbetare som har byggt upp och skapat Skördefesten till den succé det blivit för främst alla näringsidkare på Öland. Nu står de anklagade för allsköns brister av politiker som understödjer drevet. Under den tid jag satt i styrelsen var först ÖTAB komplementär och ytterst ansvarig för den ekonomiska risken, sedan övertog Ölands kommunalförbund den rollen. I båda fallen har den reella såväl som den formella arbetsgivarrollen legat på ÖTAB respektive kommunalförbundet. Det finns en rättsordning på svensk arbetsmarknad. Den säger att villkor som avtalats eller uppkommit genom att arbetsgivaren regelbundet godtagit krav från sina anställda ingår i anställningsavtalet och kan därför inte ensidigt ändras av arbetsgivaren. Om något ska ändras i anställningsvillkoren måste detta göras i förhandlingar med de anställda. Det är alltid legitimt för en arbetsgivare att påkalla förhandlingar om förändringar och det sker dagligen på arbetsmarknaden. Sådana förhandlingar togs också upp under hösten med de anställda och deras fackliga företrädare.

Redan i augusti, innan dessa förhandlingar påbörjats, hade flera tidningar stora uppslag om att de anställda grovt överskridit sina befogenheter och förfarit felaktigt beträffande bl a resor, semester och representation. I det sammanhanget sade politiker i kommunalförbundet att allt som lades de anställda till last i medierapporteringen var sant enligt deras uppfattning. Strax därefter beslutade kommunalförbundet att tillsätta en egen revision. Det är utkastet till den rådgivningsrapporten som kommunalförbundets företrädare offentliggjorde nu i veckan. Det var uppenbarligen så bråttom för kommunalförbundet att sprida uppgifterna, innan revisorerna var klara, så att ingen skulle hinna kontrollera granskningsförslagen eller ens förbereda någorlunda begåvade svar på det som ifrågasätts av revisorerna.

Vad är det då som ifrågasätts? När det gäller Jörgen Areskoughs bilresor så har han tidigare av arbetsgivaren beordras att redovisa sina resor på det sätt som nu kritiseras av revisorerna. Men det är arbetsgivaren, inte Jörgen, som rekommenderas att ändra rutinerna. Det är rimliga synpunkter från revisorerna. Det kan till och med hända att skattemyndigheten kan vilja påföra både Jörgen och arbetsgivaren skatt för vissa resor men det är inte Jörgen som varit brottslig för att arbetsgivaren inte lämnat korrekt kontrolluppgift.

Vad gäller semestern riktas kritik mot att de anställda inte haft lagstadgad semester. Det är förstås inte tillfredsställande att arbetsgivaren istället valt att under flera år betala den lagstadgade semesterersättningen. Men det är varken brottsligt eller otillåtet. Däremot fanns en lösning klar för hur 2008 års semesterdagar skulle tas ut men ingick inte i revisorernas uppdrag att granska.

Den s k representationen har också granskats av revisorerna. Deras rekommendation är att arbetsgivaren utformar regler för nivån för utläggen eller betalar traktamente. Det kan man också instämma i och ligger helt i linje med de förändringar som redan diskuterats i förhandlingarna med facken. Den ordning som tillämpats hittills har godkänts av arbetsgivaren under många år och det ska rimligen inte Jörgen och Anne lastas för. Det åligger förstås arbetsgivaren att ta initiativ till förändringar om det anses nödvändigt vilket också revisorerna säger. Sedan förekommer direkt kränkande påståenden i debatten om att personalen mer eller mindre missbrukar alkohol. Det är helt enkelt inte sant. Däremot har Skördefesten medverkat till att det framställts skumpa på vita vinbär samt att olika lokala ölsorter lanseras under festdagarna. Dessa produkter måste köpas på systembolaget för att få finnas i olika sammanhang till gäster, inte till personalen. Det har aldrig funnits något förbud mot alkohol vid vissa arrangemang.

Revisorernas avslutande kommentarer i sitt utkast till rapport är att den interna kontrollen inte har fungerat tillfredsställande avseende resor och representation. De bedömer också att rutinerna för de anställdas löner, semester och förmåner inte är tillfredsställande.

Det handlar alltså om förslag till vad arbetsgivaren behöver förändra. Det är inte en brottsutredning mot Jörgen och Anne som man kan få intrycket av i medierapporteringen.

Det är min uppfattning att företrädare för de båda ölandskommunerna är i färd med att begå ett förödande misstag genom att underblåsa misstänkliggöranden mot personalen. De flesta av oss som är eller har varit involverade i Skördefesten kan nog avvaras utan att den äventyras. Men det blir svårt att mista Jörgen Areskough och Anne Wilks. Dessvärre blir det nog snart resultatet om inte vi ölänningar säger vad vi tycker om det!

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.