Annons

Öppet brev till Borgholms kommun angående flykting- och tillväxtfrågor med mera

Insändare • Publicerad 10 februari 2012

Undertecknad är sedan drygt två tillbaka skattebetalande Borgholmsbo. Jag är politiskt neutral, men kan inte längre låta bli att engagera mig bl.a. beroende på brist på öppen information och inkompetenta uttalanden inte minst från den politiska ledningen.

Bosättningen i tidigare fritidshuset har dock dessvärre inget som helst samband med marknadsbearbetningar från Borgholms kommuns sida, utan handlar om en planerad åtgärd för att vistas i en annan miljö med bedrivande av affärsverksamhet. Trots väsentligt ökade kommunalskattekostnader valde vi inflyttning. Emellertid börjar tålamodet nu tryta, beroende på flera inkompetenta handlingar från främst den politiska ledningen, vilket kan komma att innebära att vi lämnar kommunen. Jag skall nu beröra några anledningar.

Annons

Flyktingmottagningen i Borgholm är naturligtvis både nödvändig och viktig. Men är den i rätt omfattning i förhållande till Borgholms stads befolkning? Flyktingandelen motsvarar ca 20% av stadsbefolkningen, vilket skulle motsvara att ex. Stockholm skulle ta emot ca 200000 flyktingar och Kalmar ca 10000 flyktingar! Det orimliga talar för sig självt! När sedan anställda i butiker behöver vakthjälp och polisinsatser samt att ortsbefolkningen blir bestulen på cyklar, bilar mm, så har situationen spårat ur. Samhället klarar tydligen inte ut att hantera den storleken på mottagning. I flera vetenskapligt gjorda undersökningar, som ex. Maslows behovshierarki vet vi att människans behov av trygghet är fundamentalt. Vill kommunledningen att folk skall vara rädda och lämna kommunen? Har vi råd med detta? Att Lundegård och Kapelludden tycker situationen är bra, med bättre kapacitetsutnyttjande av gjorda investeringar är förståeligt, eftersom underhåll och reparationer fås ”gratis”, men var är den samhällsekonomiska kalkylen? Har ledningen i kommunen överhuvudtaget reflekterat över detta och redovisat det för sina skattebetalare? Nu kräver vi att ett sådant underlag redovisas! Situationen blev sedan rent ut sagt löjlig när kommunalrådet Lisbeth Lennartsson i Ölandsbladet gick ut och sa ”vi kan ta emot flera flyktingar, vi tar ju emot 250000 turister under sommaren”! Vi är många borgholmsbor som inte fått ”hjärnblödning” utan förstår att den jämförelsen är som att jämföra äpplen och päron! Att jämföra människor som tyvärr tvingats att bli placerade här med människor som frivilligt vill spendera tid och pengar här är mycket inkompetent fru kommunalråd!

Nu vidare till den ekonomiska kompetensen hos Borgholms politiker. Investeringsmedel har i stor omfattning använts till att klara den dagliga driften, så att nya lån har tvingats upptas. Det kan bara uppfattas som att man lever över sina tillgångar och att den beslutade budgeten och kostnads- intäktsanalysen inte håller. Det beräknade kassaflödet fungerar därmed inte och man får likviditetsproblem. Jag ser enstaka politiker som förstår allvaret i detta, men tyvärr inte merparten. Vi som redan betalar en hög kommunalskatt vill inte att den skall tvingas öka ytterligare på grund av dålig styrning. Vi oroas av för stora kompensationer i avgiftshöjningar på el, fjärrvärme, renhållning mm och inte minst investeringsobjekt som vårdcentral och bostäder i kvarteret Resedan, där man inte bundit upp köp av bostadsrätter innan beslut tagits. Det är inte kutym i branschen att jobba på det sättet. Man säkrar upp ca 70% av bostadsrätterna innan byggbeslut. Att lita på gamla köer med intresseanmälningar är erfarenhetsmässigt inte hållbart, särskilt inte med de höga investeringsnivåer och avgifter som är aktuellt. Jag ser tyvärr att vi långsiktigt får betala detta genom skattsedeln. Det är hög tid att öppet redovisa investeringskalkylen för objektet, som legat till grund för beslutet.

Så till de ofta diskuterade och engagerande ”tillväxtfrågorna”. Dessa frågor är komplexa och kräver både teoretisk och erfarenhetsmässig kompetens för att kunna analysera och förstå de olika samband och grunder i samhället som kan skapa tillväxt. För Borgholms kommun är dessa frågor av yttersta ekonomisk vikt och borde utgöra det mest prioriterade ärendet med särskild tillsatt projektorganisation. Tillväxt har olika betydelser i olika sektorer i samhället, men är beroende av varandra för att kunna växa och nå framgång. Ett företag kan ex. inte växa ohämmat utan bl.a. tillgång på kompetent arbetskraft, kapital, energi, tillåtande samhällsstruktur mm. I Borgholm fokuseras nästan allt på turism en kort tid av året. Detta påverkar visst möjligheten till tillväxt, men är en alldeles för smal del för att åstadkomma tillväxt i kommunen. För att få ett samhälle att växa, måste man analysera fler sektorer som kan skapa sysselsättningstillfällen och inflyttning. En genomsnittsperson som flyttar in i kommunen bidrar med ca 1/3 till kommunkassan, 1/3 till boende och 1/3 till näring och detaljhandel. Har Borgholms kommun överhuvudtaget studerat, analyserat med eller utan vetenskaplig metod hur förutsättningarna ser ut? Jag tror inte det eftersom det inte föreligger något känt program. Här finns mycket att hämta om man förstår och tar tillvara kunskaper som finns. Då finns möjligheter att få en bättre ekonomisk grund under större delen av året, som många skulle må bra av. Satsa lite utredningsinsatser på detta i stället för ny stenläggning mm på torg och Storgatan som överhuvudtaget inte skapar tillväxt. Det är dessutom inte god ekonomisk hushållning som Borgholms kommun så väl behöver.

Inflyttare som vill kommunen väl.

Mats Adelgren

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons