Omvärdera den livsfarliga hastighetsbegränsningen

Albrunna • Publicerad 24 juni 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hastighetsbegränsningen genom Albrunna är 70 kilometer, att promenera längs vägen är direkt livsfarligt menar insändarskribenten.
Hastighetsbegränsningen genom Albrunna är 70 kilometer, att promenera längs vägen är direkt livsfarligt menar insändarskribenten.Foto: Privat

Hastigheten är nu begränsad till 70 kilometer per timme. Vi som bor här är allvarligt bekymrade, många med barn, över den uppenbara risken för olycksfall eller ännu värre utfall.

Vägen trafikeras inte bara av bilar utan även av en icke obetydande mängd av tyngre trafik. Någon rimligt säker plats för gående för att till exempel hämta post och tidningar har inte arrangerats. För att exempelvis nå postlådorna måste man gå på den i stort sett obefintliga gräsremsan mellan krondiket och asfaltsvägen och tidvis får man kliva på vägen i brist på utrymme.

När man går vid vägkanten är det decimeter till mötande eller omkörande fordon och för att inte tala om vintertid då det är en balans mellan snö och isbana till fordon. Dessa förhållanden gäller alla som bor i Albrunna, gamla som unga.

Vid tidigare kontakter med ansvariga myndigheter har dessa framfört att nuvarande hastighet inte utgör några problem eftersom det inte har inträffat någon allvarlig olycka eller dödsfall (än?). Detta är en mycket ansvarslös och hänsynslös ståndpunkt med total avsaknad av empati och logik.

Det är obegripligt att man inte tänkt igenom vad som skulle kunna vara säkert för gående vid vägen, i princip det enda sättet att förflytta sig på.

Vid vägen finns det också en bilväg västerut som går ner till vattnet och är ett mycket populärt badställe med fin brygga. Gående behöver ta sig till den vägen om man ska ner till sjön och då uppstår återigen samma dilemma med högriskpromenad längs asfaltsvägen. Detta område är mycket frekventerat.

Foto: Privat

Det kan aldrig vara för sent att omvärdera den direkt livsfarliga hastighetsbegränsningen till förslagsvis 50 kilometer i timmen eller helst 40 kilometer i timmen längs bostadsbebyggelserna i Albrunna.

Till och från hade det inte skadat att be polisen kontrollera hastigheten. Det skulle sannolikt ge lite klirr i kassan i form av böter.

Skulle det inträffa en olycka så är det tveklöst så att de berörda myndigheterna Trafikverket och Länsstyrelsen har ett stort ansvar eftersom de beslutat om för hög hastighet i området.

Lars Alm, Albrunna